Hore
+421 915 773 060 | prosolutions(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Workshopy v škole

Praktický workshop

Praktický workshop

Aj vy môžete spoznať zaujímavé námety na praktické vzdelávacie aktivity.

Realizáciu workshopov chápeme ako príležitosť k uskutočneniu takej interaktívnej aktivity, ktorá bude zameraná prostredníctvom využitia rôznych stratégií na praktickú rovinu práce pedagógov i odborných zamestnancov. Naše workshopy sú prioritne orientované na obohatenie praxe všetkých tých, ktorí sa venujú vzdelávaniu detí predškolského veku a mladšieho školského veku s ohľadom na ich potreby a výnimočnosť. Nami realizované workshopy sa stávajú príležitosťou k obohateniu a inovovaniu zmysluplného prístupu k rozvíjaniu detskej osobnosti.

Cieľové skupiny:

       pedagogickí zamestnanci materských škôl a špeciálnych materských škôl,

       pedagogickí zamestnanci základných škôl (1. a 2. ročník),

       pedagogickí zamestnanci špeciálnych základných škôl,

       odborní zamestnanci,

       materské centrá, súkromné detské centrá, detské intervenčné centrá a pod.,

       skupiny rodičov.

Počas skupinových stretnutí vám predstavíme didaktické pomôcky v praxi a priblížime teoretické východiská. V súčasnosti pripravujeme zaujímavé témy, ktoré budú prínosom nielen pre začínajúce učiteľky. 

Do vašej školy či zariadenia prídeme za poplatok 3 Eurá na osobu. Podmienkou je len minimálny počet 15 prítomných osôb. Trvanie jedného workshopu je 1,5 hodiny.

Sledujte nás aj na Facebooku a dozviete sa aktuálnu ponuku tematických workshopov.

 

Ponuka workshopov

workshop 1

ergrtrthhtyh   rhtrhth

Čítajte viac
Prihlasovací formulárOboznámil/a som sa s podmienkami spracovávania osobných údajov a súhlasím so spracovávaním svojich osobných údajov spoločnosťou Pro Solutions,s.r.o.