Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Ako kombinovať karty Logico s ostatnými činnosťami v materskej škole?

Ako kombinovať karty Logico s ostatnými činnosťami v materskej škole?

Vzdelávaciu hru Logico Piccolo a niekoľko jeho súborov kariet  sme si predstavili v článku Logico Piccolo aj v materskej škole a zistili sme, že aj vyšší rad tejto vzdelávacej hry je vhodný pre vzdelávanie detí v materských školách. Netreba sa obávať možného neúspechu dieťaťa, pretože autokorektívny spôsob hodnotenia jeho činnosti umožňuje prijať chybu ako ďalšiu výzvu.

Cvičenia nachádzajúce sa v súboroch Logico evokujú prácu s pracovným listom alebo s učebnicou v súčinnosti s manipulačnou činnosťou. Pre deti predškolského veku je vhodné takto sprostredkované úlohy preniesť do sveta hry, manipulácie s predmetmi, viac-zmyslového učenia…, aby sa učenie dieťaťa konalo v príťažlivom prostredí, malo efektívny proces a bolo ukončené plnohodnotnými  výsledkami. Skúste detskú skupinu či dieťa ako jednotlivca vzdelávať pomocou hry a činností, do ktorých premyslene implementujete cvičenia vzdelávacej hry Logico Piccolo.

Kde je chyba?

Ukážeme si úlohu na karte č.7 z témy Ročné obdobia, počasie-čas. Táto karta obsahuje 10 cvičení, každé v sebe ukrýva jav nepatriaci do uvedeného ročného obdobia. Úlohou dieťaťa je tento jav nájsť, identifikovať ho a označiť jeho polohu v obrázku ako celku. Pomôžte mu pri tom cieleným jazykovým cvičením Zopakuj z počutého to, čo nie je pravda.

Nasledujúce vety, v ktorých má dieťa identifikovať chybu, sú konštruované podľa 10 cvičení nachádzajúcich sa na karte. Nechajte dieťa odpovedať aj na otázku Prečo to nie je pravda? a tak premýšľať v širších súvislostiach.

 1. Na jar kvitnú púpavy, zvieratkám sa rodia mláďatá a na stromoch dozrievajú jablká. (Prečo na jar nemôžu na stromoch dozrievať jablká?)
 2. V lete sa kúpeme v bazéne spolu s ostatnými deťmi a s tučniakom. (Prečo sa v lete nemôžeme v bazéne kúpať s tučniakom?)
 3. Na jeseň fúka vietor, vonku je 40 °C, môžeme si púšťať šarkana. (Prečo na jeseň nemôže byť vonku 40 °C?)
 4. Na jar začínajú kvitnúť kvety a dozrieva vtedy obilie. (Prečo na jar nedozrieva obilie?
 5. Na púšti sa môžu ľudia voziť na ťavách a stavať iglu z ľadu. (Prečo nemôže stáť na púšti iglu?)
 6. V zime vonku do kŕmidla sypeme semienka pre sýkorky, vrabce a papagáje. (Prečo papagáje nekŕmime spolu s voľne žijúcimi vtákmi?)
 7. Na jeseň, keď fúka vietor a silno prší, si žaby kladú vo vode svoje vajíčka. (Prečo nemôžu klásť žaby svoje vajíčka na jeseň?)
 8. Medzi zimné zvieratá patria tulene, ľadové medvede a včely. (Prečo nepatria včely medzi zimné zvieratá?)
 9. V lete sa môžeme kúpať a stavať si snehuliaka. (Prečo nemôžeme v lete stavať snehuliaka?)
 10. V zime k lyžovaniu potrebujeme lyžiarske oblečenie a tiež plavky. (Prečo pri zimnom lyžovaní nepotrebujeme plavky?)

Po položení vety, identifikácii chyby a hľadaní zdôvodnenia určenia chyby má dieťa možnosť na karte medzi 10 obrázkami – cvičeniami vyhľadať ten, ktorého sa položená veta týkala. Následne priradením farebného gombíka určí polohu nesprávneho detailu v celku.

 

Búdky pre vtáčiky

Ukážeme si úlohu na karte číslo 6A zo súboru Pravo-ľavá orientácia. Táto karta je veľmi názorne spracovaná v podobe 10 obrázkov (cvičení), pomocou ktorých má dieťa určovať polohu objektu – vtáčika. Tento vtáčik sa pohybuje v priestore dvoch vedľa seba stojacích vtáčích búdok. Úlohou dieťaťa je určiť, kde sa vtáčik práve nachádza. Používa pri tom predložky: v, na, vedľa, pod, medzi, pred. No zároveň v niektorých cvičeniach tieto polohy musí ešte konkretizovať pomocou pravo-ľavých priestorových väzieb ako sú: hore vpravo alebo hore vľavo, v napravo – v naľavo atď. Úloha je pomerne náročná, preto dieťaťu umožníme tieto priestorové predstavy najprv skonštruovať.

Postavte z dvoch kartónových škatúľ alebo z ľubovoľnej stavebnice dve vtáčie búdky. Pripravte maketu vtáčika, postačí aj papierový. Vtáčie búdky môžete farebne rozlíšiť, napr. tá napravo bude farby červenej, tá naľavo žltej. Samozrejme, že stále určujeme tieto strany čelom k objektu. Farebné rozlíšenie búdok pomôže k postupnej automatizácii určenia pravej a ľavej strany vzhľadom k svojmu telu.

Potom postačí zadávať dieťaťu úlohy dvomi spôsobmi a zároveň sa s ním hrať „na vtáčika“:

 1. Položte vtáčika na, do, pred… búdku podľa jedného z cvičení na karte z LOGICO PICCOLO. Nechajte dieťa, nech verbálne určí jeho polohu. Potom presne tú istú polohu bude hľadať na karte a následne úlohu vyrieši priradením správneho farebného gombíka ku riešeniu. Tento postup môžete striedať s nasledujúcim:
 2. Najprv dieťa vyberie jedno cvičenie z karty, podľa neho položí maketu vtáčika do inscenovaných búdok, pritom sa snaží verbálne identifikovať jeho polohu. Nakoniec vyrieši úlohu pomocou manipulácie s farebnými gombíkmi.

Aby dieťa bolo stimulované aj po perceptuálno-motorickej stránke a malo zo vzdelávacej hry väčšiu zábavu, nechajte ho medzi jednotlivými cvičeniami pobehať si „ako vtáčik“, pričom mu zakaždým zadajte povel typu: „Leť vtáčik a sadni si na stoličku, schovaj sa pod stôl, ukry sa za kreslo…“