Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Ako sebaprijatie vplýva na vzťahy a úspechy našich detí?

Ako sebaprijatie vplýva na vzťahy a úspechy našich detí?

Ak chceme budovať pevné a kvalitné vzťahy v našom živote, musíme mať pozitívny vzťah najmä k sebe samému. Tento vzťah je pre nás najdôležitejší. My dospelí máme viac životných skúseností a veľa možností, kde si vypočuť alebo prečítať o sebaúcte. Ale kde sa o nej majú dozvedieť deti a prečo je to dôležité aj pre ne?

Tak, ako sa počas prvých rokov života vyvíjajú dôležité funkcie mozgu a zručnosti detí, rovnako sa vyvíjajú aj psychické funkcie, ich spôsoby prežívania a chápania každodenných situácií.

Nezdravá miera sebaúcty sa prejaví navonok na prvý pohľad diametrálne rozdielnymi prejavmi správania, konkrétne prejavmi nadradenosti, zdôrazňovaním vlastnej dôležitosti a devalváciou hodnoty iných, ich ponižovaním.

Opačným prejavom je sebapodceňovanie, podriaďovanie sa iným a sociálna inhibícia, ale aj podávanie podpriemerných výkonov v škole.

Aby dieťa bolo správne sebavedomé, musí samo seba dostatočne poznať a identifikovať sa samo so sebou. Toto sebauvedomenie má niekoľko fáz, deje sa v podstate od narodenia dieťaťa až po dospelosť.

Dôležité míľniky na ceste k sebe samému

 0 – 1 rok
– dieťa dokáže odlíšiť svoje telo od okolitých objektov
– v 3. až 4. mesiaci si uvedomuje svoje ruky, v 6. mesiaci aj svoje nohy
– vedome chytá predmety
 1 – 2 roky
– dieťa rozumie, čo vykonáva a aké to má účinky
 2-3 roky
– dieťa o sebe hovorí v 3. osobe, oslovuje sa svojím menom
 3 – 4 roky
– dieťa si uvedomuje svoje telo, schopnosti, identifikuje sa s pohlavím a temperamentom
 4 – 5 rokov
– dieťa sa javí egocentricky
– typické obdobie magického myslenia
– začína sa hodnotiť na základe spätnej väzby od okolia (rodičia, kamaráti…)
 5 – 10 rokov
– začína sa porovnávať s inými
 10 – 15 rokov
– hľadanie vlastnej identity
– dieťa je neisté, pochybuje samé o sebe, často sa podceňuje a sebaúcta nie je vždy na rovnakej úrovni
– postupne prehodnocuje svoje hodnoty, najmä rodinné, buduje si vlastné názory

 

Toľko míľnikov musí každé dieťa prekonať na svojej ceste k porozumeniu svojej identity! Rozhodne je preto na mieste, keď im my dospelí na tejto ceste budeme pomáhať zvládať prekážky, ktoré môžu zatriasť ich sebahodnotou či sebavedomím.

Na tomto procese je dôležité, keď budeme všímavými rodičmi. Zároveň objavíte veľa možností, ako naučiť deti akceptovať vzájomnú odlišnosť a budovať rešpekt voči druhým.

Detská kniha, ktorá ponúka príbeh, zábavnú hru a metodiku

Pred nedávnom vyšla na Slovensku detská kniha Filoména už nechce byť viac korytnačka. Práve v nej sa hlavná hrdinka, korytnačka Filoména, necíti dostatočne šikovná a prechádza obdobím hľadania vlastnej sebahodnoty. Pomocou vtipného príbehu o nespokojnej korytnačke Filoméne kniha rozvíja sociálne zručnosti a napomáha v správnom budovaní sebaobrazu dieťaťa. Pomocou nej je možné podporiť u detí empatiu, naučiť ich prijímať seba samého a uvedomovať si vzájomnú odlišnosť.

Korytnačka Filoména sa necíti dobre vo svojej koži, vo svojom tele, so svojimi vlastnosťami. Je smutná a má zlú náladu. Nechce už nikam nosiť svoj pancier a iným zvieratkám závidí ich vlastnosti. Prvý ju zaujme zajačik, ktorý súhlasí s jej návrhom na výmenu svojho kožúška za korytnačí pancier. Zdalo by sa, že Filoména môže byť teraz spokojná a užívať si pohodlie kožúška. Jej radosť však netrvá dlho. Korytnačku v kožúšku prekvapí hladná líška, a tak zistí, že ani byť zajacom nie je vždy len o radosti. Kto ďalší jej pomôže plniť si svoje predstavy o spokojnom živote? Rozhodne sa tak papagáj, ktorý sa Filoméne zapáči pre jeho krídla a pestré perie. Aj papagáj súhlasí s návrhom na výmenu, korytnačka získa krídla a papagáj kožúšok. Prezradíme vám, že na korytnačku čaká ešte jedna výmena. Ako to asi skončí a kedy začína Filoména pociťovať uvedomenie si vlastnej hodnoty a spokojnosť s tým, čím bola a čo mala ona sama, to asi tušíte…

     

 

 

 

 

 

Viete si predstaviť, ako vtipne vyznieva celý príbeh, ktorý dotvárajú veselé ilustrácie „popletených“ zvieratiek. Počas príbehu o nespokojnej Filoméne majú dospelí príležitosť nielen na jeden rozhovor s deťmi. Táto unikátna detská kniha je studnicou tém na podnetné dialógy, ponúka priestor hneď na niekoľko rozhovorov a dokonca hier a aktivít na podporu empatie a sebapoznania detí. S knihou deťom vysvetlíte, ako podporiť vlastnú sebahodnotu a ako nájsť v sebe či v iných výnimočnosť, ktorá je obdivuhodná a zaslúži si rešpekt seba aj okolia.  Práve preto knihu odporúčame nielen rodičom, ale aj do všetkých materských aj základných škôl či detským psychológom. O vzťahoch v kolektívoch a inklúzii sa dnes veľa hovorí a táto kniha je výborným prostriedkom na praktickú prácu s deťmi, individuálnu aj v skupine.

Hodnotu detskej knihy zvyšuje aj veselá hra, ktorá je súčasťou knihy. V závere sa nachádza vystrihovačka s postavou korytnačky Filomény a rozličné kostýmy na oblečenie, ktoré môžu deti striedavo vrstviť na korytnačku. A ak by ste takýchto doplnkových aktivít chceli ešte viac, na webovej stránke vydavateľa (www.vnimavedeti.sk) nájdete ďalšie vtipné vystrihovačky oblečenia pre Filoménu.

Vydavateľstvo Vnímavé deti sa rozhodlo osloviť pre spoluprácu detskú psychologičku Máriu Tóthovú Šimčákovú, ktorá vypracovala k detskej knihe extra materiál (metodiku). Jej obsahom je viac ako desať námetov na aktivity a dialógy s deťmi, ktoré prevedú deti spomínanými témami a sú inšpirované práve príbehom o korytnačke Filoméne. Materiál je voľne k dispozícii na webovej stránke vydavateľstva pre každého rodiča, učiteľa, špeciálneho pedagóga či detského psychológa.

Detskú knihu Filoména už nechce byť viac korytnačka hodnotíme veľmi pozitívne, keďže odkaz príbehu je dôležitý pre každé jedno dieťa, a v konečnom dôsledku aj pre celú spoločnosť.