Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Budujeme dobré komunitné vzťahy

Budujeme dobré komunitné vzťahy

Sociálne zručnosti, zodpovednosť sám za seba ale aj za ostatných a budovanie komunity formujeme u dieťaťa prakticky od narodenia. Samo dieťa je súčasťou rôznych foriem komunít bez toho, aby na ich výbere malo svoj podiel (užšia rodina, širšia rodina, náhodná detská skupina na ihrisku apod.). Svoj podiel však môže ba musí mať na budovaní vzťahov medzi členmi. Stáva sa tak aktívnou súčasťou komunity, ktorej sa nielen prispôsobuje ale samo ju aj sociálno-emocionálne kreuje. Potrebuje však vzor a vedenie dospelého, ktorý mu ukáže prijateľné spôsoby sociálneho konania v našich podmienkach.

PREČO BUDOVAŤ DOBRÉ KOMUNITY?

Účasť na spoločných aktivitách v skupine na podporu budovania vzťahov, riešenia vzájomných problémov a na budovanie komunity je pre dieťa mimoriadne cenná. Tieto aktivity napomáhajú budovať pocit dôvery a súdržnosti medzi rovesníkmi i dospelými. Podporujú rôzne témy konverzácie, príležitosti na riešenie problémov a získavanie nových skúseností. Byť aktívnym a zdieľanie tejto aktivity vytvára základy tímovej práce. Ide o všetky potrebné situácie, ktoré pomôžu dieťaťu rozvinúť silné základy sebestačných a solídnych sociálnych zručností. Najlepšia vec na tom všetkom je, že v oblasti budovania komunity sú tieto aktivity príjemné a prinášajú len tie najlepšie zážitky a skúsenosť.

KEDY A AKÉ?

Komunitné aktivity pre deti sú skvelé v každom ročnom období a v každej časti dňa. Môžu byť rýchle a trvať niekoľko minút, ako hra “Telefón”, alebo môže ísť o projekt, ktorý trvá dlhšie. Kedy a aké aktivity pridať do plánu vašich výchovných a vzdelávacích aktivít vo Vašej skupine detí je na Vás. Navrhujeme každý deň cielene naplánovať alebo využívať „medzery“  vo výchovno-vzdelávacom čase, kedy môže byť dodatočná komunitná aktivita pridaná.

KOMUNITNÉ AKTIVITY PRE DETI

Aktivity v oblasti budovania komunity môžu byť takmer všetko, čo sa rozhodnete robiť ako trieda alebo skupina detí spoločne. Pohybové hry a činnosti sa na to výborne hodia, rovnako ako aj hry, ktoré môžu deti hrať na koberci. 

Problémové VÝZVY

Problémové aktivity sú skvelým spôsobom, ako budovať tímovú spoluprácu. Ponúkanie úloh, ktoré musia deti plánovať, riešiť a dokončiť, vytvára zručnosti na spoločné tvorenie, komunikáciu i pocit spoločného úspechu. Najatraktívnejšie sa javia konštruktívne aktivity a hry s rôznym materiálom. Tieto aktivity stimulujú myseľ, senzorické vnímanie, motorické zručnosti, matematickú a priestorovú predstavivosť, kreativitu. Stačí skupine detí poskytnúť súbor materiálov, stanoviť úlohu alebo položiť otázku a nechať ich spoločne pracovať.

Ako konštruktívny materiál vhodný k spoločným stavbám sa javia guľôčkové dráhy Hubelino a stavebnice Morphun. Sú dostatočné veľké a mnohotvárne pre konštruktívnu tvorbu prispôsobenej požiadavkám celej skupiny. Tým, že ich dieliky sú primerane masívne, stavby „rastú pred očami“ a vytvárajú robustný výsledok. Pohľad na takúto stavbu znásobuje spolupatričnosť a pocit úspechu celej skupiny.

Foto: www.pinterest.fr , www.morphun.com

SPOLUPRÁCA V pohybe

Aktivity, ktoré nútia deti k pohybu, sú pre deti predškolského veku prevažne ešte žiadané a populárne. Deti sa rady hýbu a pokiaľ môžu tento pohyb znásobiť v skupine, o to viac radosti im prináša. Najlepšie sú pohybové aktivity realizované vonku. Vonkajší priestor ponúka mnoho možností ku skupinovým pohybovým činnostiam spontánneho alebo aj riadeného charakteru.  Niektoré pomôcky či náčinie sú predurčené ku spoločným aktivitám. Je to najmä lopta a padák. Ten je už dostatočne známy a využívaný. Kedykoľvek deti hrajú „padákové“ hry, dochádza okamžite k smiechu a radosti. Všetci pracujú spoločne, aby padák vykonal to, čo sa od neho očakáva.

Foto: www.proudtobeprimary.com

KOMUNIKAČNÉ HRY

Komunikačné hry predstavujú úžasný spôsob budovania schopností počúvania a porozumenia.  Deti rady hrajú tieto hry, sú rýchle a jednoduché na ich realizáciu. Zahrajte si “Telefón” v kruhu ako trieda alebo v malých skupinách. Posielajte čo najtichšie správu a sledujte, ako kto šepká v kruhu a ako kto na úzky kontakt reaguje. Zisťujte, či sa správa zmenila alebo bola zdieľaná ako neporušená. Ďalšou zábavnou hrou je Zisti koniec príbehu. Deti spoločne na základe obrázkov zisťujú koniec príbehu, ktorý však nie je jednoznačný. Spoločnou komunikáciou a dialógom spracúvajú jeden príbeh do zdarného konca. Okrem zábavy a fantazijného vymýšľania táto hra stimuluje komunikačné a konverzačné zručnosti, ale aj ohľaduplnosť a rešpektovanie návrhu druhého.

Foto: www.vnimavedeti.sk

 

Aké aktivity a hry na budovanie komunity používate vy?