Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Farebná hra s loptou

Farebná hra s loptou

Lopta je samozrejmosťou vybavenia každej školy aj domácnosti. Ponúkame námet na hry s loptou, vhodné pre skupinové aktivity, počas ktorej sa deti učia pomenovať farby, zdokonaľujú hrubú motoriku, koordinačné schopnosti a pamäť.

Nasledujúcu hru môžete s deťmi hrať vonku i dnu. Vonku si môžete loptu hádzať a vo vnútri kotúľať. Prispôsobte túto hru podľa priestoru i podľa motorických zručností a kognitívnych schopností detskej skupiny.

Okrem lopty si vopred pripravte toľko hárkov papiera, koľko bude detí v skupine. Na každý hárok jasne vyznačte farbu, napr. farebnými nápismi pomenovania danej farby. Ak máte na mysli červenú, na papier napíšte červenou fixkou červená atď. Mladším deťom postačí identifikovať farby pomocou nakreslených farebných machuliek. Ak je detí v skupine väčší počet, farby sa môžu opakovať.

Každému dieťaťu pripnite na hrudník hárok papiera s identifikovanou farbou. Uistite sa, že všetky deti poznajú svoju farbu na hrudi. Deti sa potom pri kotúľaní posadia a pri hádzaní postavia do kruhu. Začínajúci hráč povie názov ľubovoľnej farby a hodí loptu tomu, kto má takúto farbu napísanú/nakreslenú na papieri. Po chytení lopty hráč povie opäť ľubovoľnú farbu a hodí loptu tomu, kto takúto farbu vlastní. Hrá sa dovtedy, kým to deti baví.

So staršími deťmi môžeme hrať hru náročnejším spôsobom. Hovoriť sa nebude len jedna farba, ale dve až viaceré za sebou. Príklad: Ten čo drží loptu povie červená – modrá a hodí loptu červenému a ten následne modrému. Modrý zase povie dve ľubovoľné farby, napr. žltá – zelená a hodí loptu žltému a ten zelenému atď. Ak sú deti veľmi šikovné, môžu určovať aj viac ako dve farby naraz.