Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Hráme sa s rozprávkou O repe

Hráme sa s rozprávkou O repe

Hrať sa na rozprávku O repe sa dá hocikedy a všade. Deti ju milujú a je výborným zdrojom pre poznávanie, pre precvičovanie rôznych zručností a hlavne materiálom k dramatizácii.

Deti však nemusia vedieť, čo je to repa. Nemuseli byť s touto koreňovou zeleninou ozaj v kontakte. Preto obrázok repy doplníme ozajstnou repou, ktorú môžu ochutnať, ovoňať, ohmatať. Potom sa spolu zahrajte, ako z malého semienka vyrastie veľká repa. Potichu hovorte nasledujúce vety a spoločne pohybom napodobňujte počuté. Nechajte dieťa vyjadriť sa aj verbálne, pokiaľ to potrebuje:

  • si semienko repky, zapúšťaš korene, čím hlbšie ich zapustíš, tým sa ťažšie budeš dať vytiahnuť,
  • pohybom alebo výrazom tváre daj najavo, či vyrastáš v pôde bohatej na živiny a vodu, alebo či v nej chýbajú,
  • si repka, sám sa rozhodni, či si veľká, tučná, maličká, chutná…,
  • si takou repkou, akou si chcel byť, cítiš sa dobre, svieti na teba slniečko,
  • začína pršať, padá jedna kvapka za druhou, potrebuješ ich pre život, ako to prijímaš?

Obsah rozprávky si deti môžu fixovať a zároveň precvičovať dejovú postupnosť aj pomocou prediktabilnej knihy. Obrázky nechajte deti vyfarbiť.

Na stiahnutie tu- Rozprávka o repe

Na základe pomenovania postáv na obrázku vyvodzujeme pojem slovo. Vedieme deti k tomu, aby chápali slovo ako skupinu hlások, ktorú nevedia síce prečítať, ale ktorá má svoj význam znázornený obrázkom (repa, dedko, babka, vnučka, pes, mačka, myška). Pomenovanie postáv napíšeme na farebné papiere veľkými tlačenými písmenami pred deťmi. Farbu papiera vyberáme podľa charakteristickej farby postavy (napr. sivý papier – myš, ružová – podľa sukničky vnučky a pod.). Deti slová prikladajú k obrázku a „čítajú“. Orientujú sa podľa farby papiera a farby postavy. Slová – pomenovanie postáv vytlieskavame po slabikách a určujeme počet slabík v slove. Tlieskanie môžeme nahradiť aj bubienkom, klopkaním ceruziek na stôl apod.

Počas rozprávania deja obrázky postáv usporiadame do radu, na ktorom precvičujeme predložkové väzby: pred – za, vpredu – vzadu, prvý – posledný.  Podobne pri dramatizácii rozprávky môžu deti vytvoriť rad, na ktorom precvičujeme priestorové vzťahy. Napr. kto stojí prvý v rade? Kto stojí v rade posledný? Kto stojí pred tebou?...