Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Jednoduchá vianočná matematická pomôcka

Jednoduchá vianočná matematická pomôcka

Vzdelávacích pomôcok pre učenie dieťaťa nie je nikdy dosť, niektoré si vieme vyrobiť aj sami. Využime obdobie Vianoc a vyrobme si jednoduchú pomôcku s vianočnou tematikou zameranú na rozvíjanie matematických predstáv detí.

K jej výrobe postačí zelený tvrdý papier, zvyšky farebného papiera, drevené štipce, raznica s tvarom kruhu alebo iným tvarom (napr. hviezdy), lepidlo, fixka. Pre dlhšiu trvácnosť pomôcku môžeme zalaminovať.

Z tvrdého zeleného papiera vystrihneme tvary vianočného stromčeka/trojuholníky. Ich veľkosť môže byť rovnaká, alebo rôzna. Vtedy deti budú mať možnosť zoradiť stromčeky podľa veľkosti, či porovnávať ich veľkosť (menší/väčší, nižší/vyšší). Raznicou vyrobíme drobné tvary a tie nalepíme na stromčeky v počte od 1 do 10. Na štipce napíšeme číslice od 1 do 10.

Foto:redakcia

Ak deti nepoznajú číslice, uľahčíme im toto učenie doplňujúcimi kartičkami.

Foto:redakcia

Návrh úloh pre dieťa pri manipulácii s pomôckou:

  1. Urči počet vianočných gúľ na stromčekoch.
  2. Zoraď stromčeky postupne za sebou podľa počtu vianočných gúľ od 1 do 10.
  3. Zoraď stromčeky postupne za sebou podľa počtu vianočných gúľ od 10 do 1.
  4. Priraď kartičku ku stromčeku tak, aby počet vianočných gúľ bol rovnaký ako počet bodiek na kartičke.
  5. Pripni štipec ku stromčeku podľa počtu vianočných gúľ. Pomôž si kartičkami a sleduj tvar číslice.

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto:redakcia

6. Urči, na ktorom stromčeku je menej vianočných gúľ a na ktorom viac.
7. Vyber všetky stromčeky, ktoré majú viac/menej gúľ ako určený stromček
8. Vytvor skupinu stromčekov s určeným počtom (napr. 2 stromčeky). Pokús sa spočítať všetky vianočné gule na všetkých stromčekoch spolu.
9. Vytvor skupiny stromčekov s rovnako farebnými vianočnými guľami.