Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Stretávame učiteľov, ktorí sa chcú vzdelávať aj bez kreditov

Stretávame učiteľov, ktorí sa chcú vzdelávať aj bez kreditov

Naše vydavateľstvo pripravuje pre učiteľov predprimárneho, ale aj primárneho vzdelávania či iných pedagogických zamestnancov širokú paletu vzdelávacích formátov.

Okrem akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré patria medzi obľúbené, realizujeme v materských školách alebo aj mimo nich odborné prednášky či praktické workshopy, ktoré vychádzajú z potrieb každodennej praxe učiteľov.

Témy, ktoré momentálne vzbudzujú záujem sú z oblastí matematika v predprimárnom vzdelávaní, rozvoj jazykových zručností, podpora kreatívnych techník pedagóga, dramatizácia a práca s textom, hudobno-pohybové aktivity v predškolskom veku či inovatívne didaktické pomôcky.

 

 

 

 

 

Sme veľmi potešení, že napriek neľahkej situácii, v ktorej sa v súčasnosti učitelia nachádzajú, stále majú záujem o získavanie nových informácií a zručností, ktoré môžu využiť pri svojej práci s deťmi. Stretávame učiteľky, ktoré s úsmevom a so zdravou zvedavosťou absolvujú workshopy, počas ktorých sa nielen niečo nové naučia, ale si aj aktívne oddýchnu a načerpajú novú energiu pre svoju prax.

 

 

 

 

 

Ďakujeme za váš neutíchajúci záujem o naše vzdelávacie formáty a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Kalendár našich najbližších aktivít nájdete v tabuľke nižšie. Ak máte o niektoré vzdelávanie záujem, kliknutím na názov získate ďalšie informácie.

5. – 6. apríl Ružomberok Dieťa a hudba…pohyb a hra   akreditované vzdelávanie
6. apríl Ružomberok Autokorektívne učebné pomôcky vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku akreditované vzdelávanie
12. apríl Bratislava Aritmetika vo vzdelávaní alebo hráme sa s číslami praktický workshop
24. apríl Bratislava Obrázkové príbehy ako podpora práce s textom v skupinovom prostredí praktický workshop
10. máj Piešťany Autokorektívne učebné pomôcky vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku akreditované vzdelávanie
10. máj Piešťany Ako začleniť introvertné deti do kolektívu? odborný seminár
10. máj Piešťany Myšlienkové mapy a ich využitie v práci učiteľa praktický workshop
10. máj Piešťany Využitie tanečno-pohybovej terapie a psychomotoriky pri práci s deťmi praktický workshop
10. máj Piešťany Aritmetika vo vzdelávaní alebo hráme sa s číslami praktický workshop
17. – 18. máj Zvolen Dieťa a hudba…pohyb a hra   akreditované vzdelávanie
18. máj Zvolen Autokorektívne učebné pomôcky vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku akreditované vzdelávanie
24. – 25. máj Košice Dieťa a hudba…pohyb a hra   akreditované vzdelávanie
25. máj Košice Autokorektívne učebné pomôcky vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku akreditované vzdelávanie