Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Trenčín – dna dni vzdelávania aj relaxu

Trenčín – dna dni vzdelávania aj relaxu

V marci sa koná v Trenčíne dvojdňové zážitkové vzdelávanie, ktoré bude kombináciou odborných seminárov, praktických workshopov, ale aj akreditovaných vzdelávacích formátov.

Ponúkame spolu šesť rozličných formátov na jednom mieste. Je len na vás, koľko a ktoré z nich sa rozhodnete absolvovať.

Naše pozvanie prijali odborníčky z oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky Mgr. Mária Tóthová-Šimčáková, známa a úspešná detská psychologička, autorka niekoľkých publikácií o výchove, ktorá bude viesť seminár Ako si poradiť s nevhodným a agresívnym správaním detí v kolektíve? a Mgr. Svetlana Síthová, zakladateľka centra na podporu a pomoc detí s vývinovými poruchami pozornosti a učenia sa, so seminárom Dys—ťažkosti a ADHD v materskej škole. Obidve spíkerky prezentovali odborné pohľady a odpovedali na veľké množstvo otázok na úspešnej konferencii, ktorú sme organizovali na jeseň roku 2018 v Tatrách pod názvom Počúvam, rozumiem, hovorím… komunikujem – Ako rozvíjať a stimulovať jazykovú gramotnosť u detí predškolského veku.

 

 

 

 

 

 

Obe si pre účastníkov pripravili modelové situácie pre prax učiteľov a konkrétne námety, ako situácie v kolektíve detí predškolského veku riešiť.

Okrem týchto odborných seminárov môžete absolvovať v Trenčíne praktické workshopy Expresívna terapia so zameraním na arteterapiu a Obrázkové príbehy ako podpora práce s textom v skupinovom prostredí. Každý z nich určite prinesie nové námety pre prácu s deťmi v predškolskom veku.

Ak ste ešte neabsolvovali žiaden z našich akreditovaných vzdelávacích programov, máte možnosť využiť príležitosť práve v Trenčíne. Počas dvoch dní stihnete absolvovať prezenčné formy oboch vzdelávaní, a to vzdelávanie Dieťa a hudba… pohyb a hra, ako aj vzdelávanie Autokorektívne učebné pomôcky vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku. Dokončením dištančných úloh z oboch vzdelávaní tak získate až 16 kreditov.

Vyberte si minimálne dve zo spomínaných formátov a príďte medzi nás. Počas prestávok sa budete môcť inšpirovať aj našou aktuálnou ponukou didaktických pomôcok a literatúry. V prípade záujmu si môžete u nás objednať stravu aj ubytovanie za zvýhodnené ceny v krásnom prostredí hotela Magnus, ku ktorému máte wellness zdarma 🙂

Prihlášku a všetky ďalšie informácie nájdete na tejto stránke.