Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Nové súbory kariet Logico – vzdelávanie hrou

Nové súbory kariet Logico – vzdelávanie hrou

Už v lete sa môžu tešiť všetci priaznivci vzdelávacích kariet LOGICO na nové témy. LOGICO je jednou z najrozšírenejších didaktických pomôcok v materských školách a postupne sa stáva čoraz viac obľúbenou aj na prvom stupni základných škôl. Pozrite sa s nami, aké nové témy pripravujeme.

Logico PRIMO poznajú najmä škôlkári

Pre deti od 3 do 6 rokov je momentálne v ponuke 25 súbor kariet Logico PRIMO, 2 súbory pre 3-ročné deti, 12 súborov pre 4-ročné deti a 11 súborov pre 5-ročné deti. Napriek uvedeným vekovým kategóriám nie je úplne vhodné orientovať sa len podľa čísla, niektoré karty obsahujú úlohy a kresby vhodné aj pre starší vek. Deti to však neodrádza, naopak, často vyhľadávajú náročnejšie zadania, ktoré ich motivujú k hľadaniu správneho riešenia.

 

Deti vkladajú karty do modrého rámika a posúvaním farebných guľôčok označujú správne riešenia úloh. Na zadnej strane karty sú nakreslené správne odpovede. 

Celú ponuku súborov kariet Logico PRIMO nájdete v našom obchode VnímavéDeti.sk.

Učíme sa v škole s Logico PICCOLO

Pre žiakov prvého stupňa základných škôl je momentálne v predaji 14 súborov Logico PICCOLO, ktoré zahŕňajú oblasti slovenský jazyk, matematika, prírodoveda, dopravná výchova a oko-ruka.

Karty s 10 úlohami sa vkladajú do zelených rámikov s farebnými gombíkmi, prostredníctvom ktorých deti označujú svoje odpovede. Na zadnej strane každej karty sú znázornené správne odpovede.

Nové úlohy pred novým školským rokom

Už počas leta si budú môcť učitelia a rodičia doplniť zbierku Logico kariet. Až 7 nových súborov kariet Logico PICCOLO obohatí ponuku o témy z oblastí priestorového vnímania, matematiky, prvouky a oko-ruka.


 

 

 

 

Pre oblasť priestorového vnímania ponúkame až 3 nové súbory kariet – Sleduj a presuň, Z rôznych pohľadov a Pravo-ľavá orientácia. Matematiku dopĺňame o súbor Práca s dátami v tabuľkách a tému oko – ruka o súbor Kombinuj a doplň. Novou je oblasť Prvouky s témami Ako sa to vyrába Ročné obdobia.

Celú ponuku súborov kariet Logico PICCOLO nájdete v našom obchode VnímavéDeti.sk.

Skúste zelený rámik Logico PICCOLO s predškolákmi

Hoci v materských školách pracujú deti najmä s modrými rámikmi Logico PRIMO, určite si najstarší predškoláci poradia aj s úlohami nových kariet. Najmä súbory Pravo-ľavá orientáciaZ rôznych pohľadov, Sleduj a presuň, Kombinuj a doplň a Tvary môžeme predkladať aj šikovným či intelektovo nadaným deťom predškolského veku. Úlohy na nových kartách Logico PICCOLO sú totiž náročnejšie svojím grafickým prevedením a samozrejme aj zadaním.   

Veríme, že sa vám a deťom nové súbory kariet Logico PICCOLO zapáčia a budú príjemným prostriedkom na získavanie nových vedomostí a zručností.