Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Spoznávajte listnaté stromy aj pomocou Logico Primo

Spoznávajte listnaté stromy aj pomocou Logico Primo

Logico Primo je geniálna vzdelávacia hra, pomocou ktorej môžu deti riešiť rôznorodé úlohy na rôznorodé témy. Ponúka overenie výsledku prostredníctvom autokorektívneho sebahodnotenia. Aktuálne na slovenskom trhu je k dispozícii 25 súborov. Ako posledný bol vytvorený súbor Rastliny a stromy, ktorý sa obsahovo orientuje na oboznámenie a spoznanie vybraných tém rastlinnej ríše. Okrem obrázkov karty disponujú aj názvami riešených rastlín, čo dieťaťu pomáha v podpore jeho predčitateľskej gramotnosti.

Foto: Pro Solutions s. r. o.

Jesenné obdobie ponúka dostatok príležitosti k spoznávaniu listnatých stromov, ich rôznorodosti ale hlavne každoročnej premeny. Súbor Rastliny a stromy obsahuje aj úlohy zamerané na spoznávanie a pomenovanie niektorých druhov listnatých stromov. Je to ťažká úloha, no pri každom nákrese stromu je malá čiernobiela nápoveda, ktorá dieťaťu pomôže logickým spôsobom úlohu vyriešiť. Dieťa tak nebude odkázané na učenie sa pokusom a omylom, ale primeraným spôsobom na základe zrakového vnímania zistí, aký tvar listov majú naše najznámejšie stromy, tiež aký je tvar ich koruny a ďalšie charakteristické znaky. Pri riešení úlohy ponúknite dieťaťu aj ozajstné listy uvedených stromov, nech môže porovnávať obrázky a realitu, nech listy následne skúma, ohmatá a ovonia. Poznatky tak dieťa príjme viaczmyslovo. Potom choďte na vychádzku aj s kartou LISTNATÉ STROMY a hľadajte v okolí tie listnaté stromy, ktoré sú na karte zobrazené.

  

Foto: Pro Solutions s. r. o.

Súbor kariet Logico Primo Rastliny a stromy si môžete zakúpiť priamo tu– Rastliny a stromy