Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Ako pracovať s pracovnými listami zameranými na (pred)matematickú gramotnosť

Forma: online aktualizačné vzdelávanie – aplikácia ZOOM
Trvanie: 1,5 hod.
Lektorka: PhDr. Michaela Kaslová
Cieľová skupina: učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, vychovávateľ
Potvrdenie o absolvovaní: certifikát – aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.
Cena: 17,- Eur

Hlavný cieľ programu : Poskytnúť základy matematických poznatkov a zručností pomocou pracovných listov, ktoré budú ďalej rozvíjať matematické myslenie, matematickú gramotnosť a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie detí na vyšších stupňoch vzdelávania.

Program aktualizačného vzdelávania obdržíte v deň realizácie webinára.

Popis:  Práca s pracovnými listami môže byť pre deti v materskej škole veľmi zaujímavá a najmä prospešná. Aktualizačné vzdelávanie na túto tému povedie uznávaná odborníčka z oblasti matematiky predprimárneho vzdelávania, PhDr. Michaela Kaslová, z Pedagogickej fakulty UK Praha.

Čo je to pracovný list?
Aké techniky práce s nimi môžeme uplatňovať?
Pozrieme sa na vybrané pracovné listy a odhalíme ich nedostatky. Zameriame sa najmä na pracovné listy, ktoré sú určené pre materské školy so zameraním na predmatematickú gramotnosť.

Druhá časť webinára nám odhalí, ako môže vyzerať súbor aktivít, do ktorých zaradíme prácu s pracovnými listami.
Na metóde kontrastu si priblížime situácie, kedy je využívanie pracovných listov priam nevhodné.
Zistíte, za akých okolností je potrebné pracovať so sériou pracovných listov počas jedného dňa v materskej škole.

Webinár je určený pre učiteľky a učiteľov materských škôl, ako aj učiteľov prvého a druhého ročníka základných škôl.

Účastníci budú môcť klásť počas webinára otázky, na ktoré lektorka odpovie.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

“Ďakujem krásne za webinár. Naozaj poučný, krásne podaný a hlavne mi otvoril oči pred chybami, ktoré som robila.”
“Pani lektorka boli veľmi milá a oceňujem množstvo námetov do praxe.”

 

Link na sledovanie online vzdelávania obdržíte emailom 1 hodinu pred vysielaním.
Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

Termín: termín nie je určený
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

ZAKÚPIŤ VSTUP NA VZDELÁVANIE TU