Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Objavujeme, experimentujeme, bádame v MŠ

Forma: online aktualizačné vzdelávanie – aplikácia ZOOM
Trvanie: 1,5 hod.
Lektorka: Patrícia Fekete
Cieľová skupina: učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, vychovávateľ
Potvrdenie o absolvovaní: certifikát – aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.
Cena: 19 

Tento webinár je podľa novely zákona 138/2019 súčasťou aktualizačného vzdelávania v téme “Inkluzívne vzdelávanie”.

Hlavný cieľ programu: Rozvíjať komunikačné kompetencie, prírodovednú gramotnosť a základné zručnosti a viesť detí k aktívnemu objavovaniu, bádaniu a experimentovaniu vo výchovno-vzdelávacom procese.

Program aktualizačného vzdelávania obdržíte v deň realizácie webinára.

Popis: Vieme, že dieťa sa učí prostredníctvom hry, ktorá mu umožňuje získavať vedomosti a skúsenosti aj prostredníctvom aktívneho bádania, experimentovania či skúmania. Hovoríme o tzv. zážitkovom vyučovaní, ktoré rozvíja kompetencie učiť sa, tvorivo a kriticky myslieť. Jednoducho povedané, predškoláci sú zvedaví, veľa sa pýtajú a našou úlohou je tieto predpoklady rozvíjať. Jednou z možností je viesť deti ku skúmaniu jednoduchých materiálov, ktoré poznajú z bežného života (napríklad soľ, voda, teplý vzduch či oheň) a ich tvorivé myslenie rozvíjať pozorovaním. Kritické myslenie zas môžeme rozvíjať podpornými otázkami, ako napríklad čo sa stane s horiacou sviečkou, ak ju prikryjeme sklenenou nádobou…

Vytvorené prostredia s experimentmi sa prelínajú viacerými vzdelávacími oblasťami. Príbehy uvedené v prezentácii zasahujú do Jazyka a komunikácie, poznávanie materiálov do oblasti Človek a svet práce a skúmanie týchto materiálov do oblasti Človek a príroda.

Pozývame Vás zažiť radosť z objavovania, experimentovania skúmania. Niektoré pokusy si priamo vyskúšate spolu s nami v online prostredí. Experimenty sú vsadené do rozprávkových príbehov, ktoré vymyslela lektorka, Patrícia Fekete. Webinár je plný praktických ukážok experimentov, ktoré praktizuje v materskej škole.

Webinár je vhodný pre pedagógov, ktorí sa venujú deťom starším ako 4 roky.

Účastníci budú môcť klásť počas webinára otázky, na ktoré lektorka odpovie.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

“Dnešný webinár sa mi veľmi páčil. Bol plný zaujímavých a podnetných bádateľských aktivít s deťmi a jednoznačne bol zatiaľ najlepší zo všetkých webinárov, ktoré som absolvovala. Pani lektorka si zaslúži moje veľké ĎAKUJEM. Už teraz sa teším na jeho pokračovanie.”

“Perfektný webinár, praktický, najlepší čo som zatiaľ absolvovala, ďakujem Vám!“

“Dobrý deň, ďakujem za krásny webinár, som veľmi spokojná.“

“Ďakujem za vzdelávanie, bolo vynikajúce, užitočné a praktické. Maximálne využiteľné v praxi.“

“Webinár bol výborný, splnil očakávanie. Ďakujem.”

                                                                              Link na sledovanie online webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania.   

                                                                                                          Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko s diakritikou, titul a do poznámky prosím napíšte Váš dátum a miesto narodeniaKompletné a správne osobné údaje sú podmienkou vystavenia potvrdenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania a certifikátu. Ďakujeme!

Termín konania
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

ZAKÚPIŤ AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE TU