Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Pohybové hry na hudbu vo dvojiciach

Forma: online aktualizačné vzdelávanie – aplikácia ZOOM
Trvanie: 2 hod.
Lektorka: Mgr. Veronika Pavlíková , Bc. Miriam Jureková
Cieľová skupina: učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, vychovávateľ
Potvrdenie o absolvovaní: certifikát – aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.
Cena: 20,- Eur

Hlavný cieľ programu:  Nadobudnúť odborné poznatky a praktické zručnosti spojené s hudobno-pohybovými aktivitami na podporu kognitívnych, rytmických schopností a sluchovej orientácie, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie pohybového aparátu dieťaťa.

Program aktualizačného vzdelávania obdržíte v deň realizácie webinára.

Popis: Pohybové aktivity pre deti vo dvojici pozitívne rozvíjajú ich zmysly, emócie a motorické schopnosti. Pomocou spojenia hudby a pohybu podporíme u detí predstavu o vlastnom tele ( body image assessment), tiež sluchovú orientáciu v priestore a zrakovú percepciu.

Čím bude toto vzdelávanie iné?

Do denného cvičenia zaradíme hry a činnosti, kde sa musí dieťa rozhodovať medzi variantami riešení, vďaka ktorým budeme podporovať kognitívne schopnosti. Tréning týchto činností väčšinou zaostáva za nácvikom stereotypne opakujúcich sa činností, čo je v súčasnosti považované za veľkú chybu.

Od 3 rokov sa prudko rozvíja u detí rytmická schopnosť, preto kladieme dôraz na nevyhnutnosť zapojenia rytmizácie v pohybových aktivitách.

V teoretickej časti si povieme o vhodnom a vyváženom využívaní hudobných prostriedkov, pretože súčasná doba veľmi neprospieva správnemu rozvoju sluchu. Sme obklopení množstvom zvukových podnetov, ktoré náš mozog nie je schopný rozoznávať a spracovať. Výsledkom je, že deti reagujú s nezáujmom na rôznorodé zvukové podnety. Presýtenie sluchových vnemov má za následok únavu a rôzne somatické (telesné) ochorenia.

Vyvážené spojenie správne volenej hudby a pohybu prospieva deťom (i nám dospelým) na trávenie, dýchanie, imunitu , srdce i na pozitívne emočné naladenie.

Počas vzdelávania použijeme rôzne senzomotorické pomôcky, ktoré rozvíjajú okrem základných zmyslov vestibulár – vnímanie rovnováhy a propriocepciu, čiže hĺbkové vnímanie vlastného tela, ukážeme si cvičenie vo dvojici a na vaše otázky budú odpovedať nie jedna, ale rovno 2 fyzioterapeutky, ktoré sa vám počas 2 hodín budú venovať.

Webinár je navrhnutý tak, aby bol prínosom do každodennej praxe učiteľov, ale aj praktickým sprievodcom zdravého pohybu pre rodičov detí predškolského veku.

Účastníci budú môcť klásť počas webinára otázky.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

“Vzdelávanie sa mi páčilo, určite využijem viaceré aktivity hlavne pre podporu rozvíjania spolupráce detí navzájom. Pani lektorky boli veľmi milé a oceňujem množstvo námetov do praxe.”

“Webinár bol inšpiratívny, plný aktivít, ktoré sa dajú využiť v praxi. Lektorky boli naozaj príjemné a vzdelané vo svojej oblasti.”

“Ďakujem veľmi pekne za množstvo pekných pohybových aktivít, ktoré určite využijem v materskej škole.”

 

Link na sledovanie online vzdelávania obdržíte emailom 1 hodinu pred vysielaním.
Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

 

Termín konania: nie je určený
Trvanie: 120 minút vrátane diskusie

 

ZAKÚPIŤ VSTUP NA VZDELÁVANIE TU