Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Rozvoj komunikačných zručností detí predškolského veku

Forma: online aktualizačné vzdelávanie – aplikácia ZOOM
Trvanie: 1,5 hod.
Lektorka: Patrícia Fekete
Cieľová skupina: učiteľky materských škôl, vychovávateľky
Potvrdenie o absolvovaní: certifikát – aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.
Cena: 19 

Tento webinár je podľa novely zákona 138/2019 súčasťou aktualizačného vzdelávania v téme “Inkluzívne vzdelávanie”.

Komunikáciu nepredstavuje len samotná reč a rozprávanie. V predškolskom veku je dôležité rozvíjať všetky aspekty komunikácie, rozprávanie, počúvanie, predčitateľskú a predpisateľskú gramotnosť nevynímajúc.

Vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia preto nie je možné vnímať oddelene od ostatných. Integráciou vzdelávacích oblastí dokážeme efektívne pripraviť aktivity rozvíjajúce komunikačné zručnosti u našich najmladších.

Ako môžete pripraviť jazykové prostredie v materskej škole tak, aby bolo atraktívnejšie a príťažlivejšie pre dnešného predškoláka? Ako všestranne rozvíjať komunikačné zručnosti u detí? Ako obohatiť portfólio aktivít vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia? To všetko sa dozviete počas praktického webinára.

Webinár je určený pre učiteľky a učiteľov materských škôl, ale aj ostatných vedúcich detských kolektívov.

Účastníci budú môcť klásť počas webinára otázky, na ktoré lektorka odpovie.

                                                                     Link na sledovanie online webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania.   

                                                                                                     Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko s diakritikou, titul a do poznámky prosím napíšte Váš dátum a miesto narodeniaKompletné a správne osobné údaje sú podmienkou vystavenia potvrdenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania a certifikátu. Ďakujeme!

Termín konania
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

ZAKÚPIŤ AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE TU