Pohybom ku zdraviu alebo cvičme v rytme

Termín a miesto konania:  termín a miesto nie je určený Inovačné vzdelávanie realizujeme v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia. Evidenčné číslo: 8/2020-IV Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 15 hodín, rozsah dištančnej formy – 35 hodín) Inovačné vzdelávanie Pohybom … Čítať ďalej Pohybom ku zdraviu alebo cvičme v rytme