Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Odborný vzdelávací program

    DIEŤA A HUDBA … POHYB A HRA 2

Originálny a medzi vami náš najobľúbenejší vzdelávací formát má svoje pokračovanie!

Hudobno-pohybový vzdelávací program Dieťa a hudba… pohyb a hra 2 je prirodzeným pokračovaním prvého programu, ktorý absolvovalo viac ako 1600 učiteliek materských škôl. Je opäť spojením hudby, rytmu, pohybu, hier a radosti z nich, a prináša aj veľa nového!

Jeho obsah tvorí 20 hudobno-pohybových aktivít, ktorých autorkami sú práve absolventky prvého vzdelávania. Spolu so skúsenou lektorkou Slávkou Žoldákovou sme zodpovedne vyskladali program tak, aby obsahoval niektoré z najlepších prác učiteliek, ktoré absolvovali prvý program. Sme radi, že vďaka tomuto vzdelávaciemu programu a šikovnosti učiteliek materských škôl dokážeme spoločne prenášať nápady do praxe pri práci s deťmi.

Zostava veselých kolektívnych hudobno-pohybových hier je vhodná pre deti materských, ale aj základných škôl, využijú ich učitelia, vychovávatelia a všetci tí, ktorí pracujú s deťmi od 2 do 8 rokov.

Vzdelávací program je vhodný pre

  • pedagógov materských škôl a špeciálnych materských škôl,
  • pre vychovávateľov,
  • pre učiteľov 1. a 2. ročníkov základných škôl,
  • pre učiteľov špeciálnych škôl.

Vzdelávací program je ukončený certifikátom Pro Solutions.

Lektorka: Slávka Žoldáková

Časová dotácia: 4 hodiny

Cena: 40 Eur s DPH

Vzdelávanie bolo super, priateľské, podnecujúce, s veľmi dobrou atmosférou. Dalo mi veľmi veľa do mojej profesijnej práce. Takto si predstavujem vzdelávania, pretože som si z neho veľa odniesla. Ešte raz ďakujem a prajem veľa úspechov. Jožka z Brezna

Vzdelávanie sa mi veľmi páčilo aj ma obohatilo o hry s využitím hudby. Aktivity boli veselé aj veľmi nápadité. Atmosféra bola veľmi príjemná. Ďakujem za poskytnutú možnosť vzdelávať sa, keby bolo pokračovanie tak sa určite prihlásim. Martina z Levíc

 PROFIL ABSOLVENTA

  • Absolvent ovláda problematiku hudobnosti dieťaťa v teoretickej i praktickej  rovine, čo  mu umožňuje vhodne aplikovať nové metódy do hudobno-edukačného procesu v materskej škole.
  • Tvorivo projektuje praktické sprostredkovanie hudby deťom v materskej škole prostredníctvom hudobnej hry vo všetkých hudobno-výchovných činnostiach a edukačných formách.
  • Prostredníctvom hudobnej hry vytvorí priaznivú emocionálnu a sociálnu klímu, vhodnú pre rozvoj hudobných schopností a personálnych zručností detí.
  • Prezentuje vlastnú kreativitu v podobe portfólia hudobných hier.
  • Vie analyzovať a interpretovať získané poznatky a skúsenosti z aplikácie hudobných hier v praxi. Absolvent disponuje teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré mu umožňujú vhodne aplikovať nové metódy do hudobno-edukačného procesu.

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie Dieťa a hudba... pohyb a hra 2?

Plánované vzdelávanie

11.november Košice- obsadené 

14.november Žilina -obsadené

18.november Poprad- obsadené 

22.november Púchov

28.november Žilina

29.november Bratislava – obsadené 

2. december Ružomberok

9.december Považská Bystrica 

13.december Veľký Krtíš 

Ak máte záujem o niektorý z obsadených termínov, resp. miest konania vzdelávania, môžete zaslať vyplnenú prihlášku aj napriek tomu. Miesto/mesto, ktoré by Vám najviac vyhovovalo, stačí uviesť na prihláške. Miesta vzdelávania sa snažíme prispôsobovať momentálnemu záujmu žiadateľov.

V prípade otázok ohľadom vzdelávania kontaktujte Ivanku na tel. čísle +421 915 773 060 alebo emailom na info@prosolutions.sk