Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Odborný vzdelávací program

HRY NA PODPORU ŠKOLSKEJ PRIPRAVENOSTI DIEŤAŤA

Vzdelávací program je zameraný na oboznámenie sa s hrami a hrovými činnosťami, ktorých cieľom je ovplyvňovať učenie dieťaťa. Jeho hlavným cieľom je ovplyvňovať špecifické (čiastkové) funkcie človeka. Ide o základné psychické funkcie, ktoré sa u dieťaťa spontánne rozvíjajú od jeho narodenia, no ich vývin je vo veľkej miere ovplyvňovaný prostredím. Pre pedagóga je dôležité tieto funkcie poznať a hľadať spôsoby ich efektívne rozvíjať.

Počas vzdelávania sa účastníci zoznámia s hrami a cielenými aktivitami na rozvíjanie zrakového a sluchového vnímania, ako naučiť deti vnímať vlastné telo a priestor, spoznajú atraktívne hry na intermodalitu a serialitu. Všetky tieto vnemy a schopnosti sú bezprostredne späté s pripravenosťou dieťaťa na školské povinnosti.

Vzdelávací program je vhodný pre

  • pedagógov materských škôl a špeciálnych materských škôl,
  • pre vychovávateľov,
  • pre učiteľov 1. a 2. ročníkov základných škôl,
  • pre učiteľov špeciálnych škôl.

Časová dotácia: 3,5 hodiny

Cena: 30 Eur s DPH

Vzdelávací program je ukončený certifikátom Pro Solutions.

Lektorka: PaedDr. Eva Sobinkovičová

 PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi vzdelávania spoznajú

  • základné predpoklady úspešného učenia sa dieťaťa,
  • možnosti diagnostiky psychických funkcií dieťaťa,
  • formy stimulácie rozumových schopností dieťaťa,
  • hry a konkrétne námety na podporu školskej pripravenosti.

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie?

Ak máte záujem o niektorý z obsadených termínov, resp. miest konania vzdelávania, môžete zaslať vyplnenú prihlášku aj napriek tomu. Miesto/mesto, ktoré by Vám najviac vyhovovalo, stačí uviesť na prihláške. Miesta vzdelávania sa snažíme prispôsobovať momentálnemu záujmu žiadateľov.

V prípade otázok ohľadom vzdelávania kontaktujte Ivanku na tel. čísle +421 915 773 060 alebo emailom na info@prosolutions.sk