Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Odborné vzdelávanie

V nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súčasnosti robíme potrebné kroky, aby bola naša spoločnosť akreditovaná ako poskytovateľ inovačného vzdelávania.

Zverejnené vzdelávacie programy je možné momentálne absolvovať len ako neakreditované programy bez nároku na osvedčenie. Absolventi dole uvedených programov získajú certifikát o absolvovaní, ktorý môže dopĺňať atestačné portfólio.