Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Vzdelávací webinár

WEBINÁR – AKO PRISTUPOVAŤ K DEŤOM S ADHD 

Popis:  Existuje ADHD alebo je dieťa len nevychované a neposlušné? ADHD, ktoré je známe ako  porucha hyperaktivity a pozornosti dieťaťa, patrí medzi najčastejšie diagnostikované detské poruchy súčasnosti.

Určiť diagnózu ADHD je veľmi komplexná záležitosť a vyžaduje si informácie získané z viacerých zdrojov, od rodičov, lekárov a učiteľov. Poznáme však príčiny tejto poruchy? Ako sa prejavujú v detskom kolektíve?

Ako svoje ťažkosti vníma dieťa samotné? Skúsenosti ukazujú, že deti s ADHD potrebujú špeciálny prístup vo výchove a vzdelávaní.

Niekoľko rokov sa tejto téme venujú vedci, odborníci či psychológovia a zhodujú sa na tom, že neexistuje iba jedna príčina vzniku ADHD. Faktory, ktoré sa spájajú so vznikom ADHD, sa rovnako dajú nájsť v genetike, ako aj v prostredí, ktoré jedinca obklopuje. Počas webinára Ako pristupovať k deťom s ADHD sa dozviete, ako môžu pedagógovia usmerňovať takéto dieťa v kolektíve, aké stratégie pomáhajú pri práci s deťmi s ADHD a ktorým postupom je vhodnejšie sa vyvarovať.

Na webinári dostanú pedagógovia praktické tipy na individuálne a skupinové aktivity s deťmi v triede. Pre zmiernenie ťažkostí dieťaťa s ADHD je pomáhajúca aj dobrá spolupráca pedagógov s rodičmi dieťaťa. Dozviete sa, čo napomáha vzájomnej spolupráci a ktoré komunikačné stratégie sú účinné.

Webinár je určený pre učiteľky a učiteľov materských škôl, začínajúcich učiteľov a asistentov ale aj ostatných vedúcich detských kolektívov, vedúcich školských klubov a záujmových krúžkov. 

Lektorka: Mgr. Eva Krupová je psychologička, ktorá viac ako 15 rokov pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Nadobudla skúsenosti v diagnostike, v poradenstve a terapii so širokou vekovou škálou klientov od 3 rokov až po adolescentov. Vo svojej práci nadobudla presvedčenie, že najefektívnejšie dokáže pomôcť klientom správnym a individualizovaným prístupom, ako aj edukáciou ich najbližšieho okolia. Intenzívne sa venovala poradenstvu rodičom a pravidelne navštevovala MŠ, ZŠ aj SŠ.

Vo svojej individuálnej práci s klientmi využíva prvky viacerých poradenských a terapeutických smerov s cieľom čo najviac sa prispôsobiť potrebám klientov (prvky kognitívno-behaviorálnej terapie, terapie hrou, Kidskills a pod.). Venuje sa konzultáciám a prednáškam na rôzne témy (Školská pripravenosť, Deti s poruchou autistického spektra, Efektívna spolupráca asistentov učiteľa s pedagógmi, Deti cudzincov, Tréning rodičovských zručností a iné). V súčasnosti taktiež ukončuje dlhodobé vzdelávanie v Praktických technikách práce s deťmi. Pôsobí ako psychologička na strednej škole, vo svojej súkromnej praxi sa venuje klientom od 3 rokov. Venuje sa vzdelávaniu pedagógov aj rodičov.

Účastníci si môžu vopred pripraviť otázky, na ktoré lektorka počas webinára odpovie.

Absolventi získajú:

– certifikát

                                  – elektronicky spracovaný materiál

             Link na sledovanie webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania.

            Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

                                                                            Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko s diakritikou, titul.                                                                                      Kompletné a správne údaje sú podmienkou vystavenia certifikátu. Ďakujeme!

                                                       Termín konania: 7.3.2023 o 17:30 hod.                                                                                                                   Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

KÚPIŤ WEBINÁR TU

Časová dotácia: 90 minút

Cena: 19 € s DPH

Vzdelávací webinár je ukončený certifikátom Pro Solutions.

Lektor: Mgr. Eva Krupová

      PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi webinára spoznajú

  • Aké stratégie pomáhajú pri práci s deťmi s ADHD
  • Ako usmerňovať deti s ADHD v kolektíve
  • Praktické tipy na individuálne a skupinové aktivity s deťmi v triede
  • Aké komunikačné stratégie sú účinné
  • Čo pomáha pri vzájomnej spolupráci (pedagóg – rodič)

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie?

Termíny vzdelávacieho webinára

Termín konania

Na webinár sa prihlásite v našom internetovom obchode.
Kliknite na obrázok ↓ 

 

 

V prípade otázok ohľadom vzdelávania kontaktujte Ivanu Polomskú na tel. čísle +421 915 773 060 alebo emailom na info@prosolutions.sk