Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Vzdelávací webinár

Námety na hrové využívanie autokorektívnych pomôcok vo vzdelávaní

Autokorektívne pomôcky sú jednou z aktivizujúcich techník učenia sa dieťaťa a spolu s individuálizovaným plánovaním výchovno-vzdelávacích činností môžu tvoriť účinný prostriedok pre sebahodnotenie a sebakontrolu dieťaťa.

Webinár plný praktických hier a aktivít, ktorý vás prevedie cez zoznámenie sa so vzdelávacími autokorektívnymi pomôckami až po ich nápadité začlenenie medzi každodenné činnosti detí v prostredí materskej školy.
Inšpirujú sa však aj učitelia prvých ročníkov základných škôl, vychovávatelia a špeciálni pedagógovia či asistenti.
Predstavíme si hravé a zábavné námety, ako didaktické pomôcky LOGICO a LÜK predkladať deťom tak, aby im s ľahkosťou porozumeli.

Na webinári plnom zaujímavých a nových nápadov pochopíte, že ich využívanie nespočíva len v pasívnom predložení pomôcok na stôl.

Spoznáte aktivity vhodné pre deti predškolského a mladšieho školského veku, s ktorými ste sa doteraz nestretli. Vzdelávacie námety sú založené na činnostnom a multisenzorickom prístupe, ktoré zároveň podporujú sebahodnotenie a motiváciu detí zapájať sa do aktivít.

Aktivity, ktoré si ukážeme, nevyžadujú náročnú prípravu pedagóga a sú vhodné pre jednotlivcov ako aj celé skupiny detí. Veľkým prínosom budú námety aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Webinár je určený pre učiteľky a učiteľov materských škôl, ale aj ostatných vedúcich detských kolektívov, vedúcich školských klubov a záujmových krúžkov.

Účastníci budú môcť klásť počas webinára otázky, na ktoré lektorka odpovie. Po absolvovaní bude účastníkom doručený certifikát o jeho absolvovaní a elektronicky spracovaný materiál.

KÚPIŤ WEBINÁR TU

Časová dotácia: 90 minút

Cena: 10 Eur s DPH

Vzdelávací webinár je ukončený certifikátom Pro Solutions.

Lektorka:  PaedDr. Eva Sobinkovičová

 PROFIL ABSOLVENTA

  • aktivity, ktoré si ukážeme, nevyžadujú náročnú prípravu pedagóga a sú vhodné pre jednotlivcov ako aj celé skupiny detí,
  • vzdelávacie námety sú založené na činnostnom a multisenzorickom prístupe, ktoré zároveň podporujú sebahodnotenie a motiváciu detí zapájať sa do aktivít,
  • predstavíme si hravé a zábavné námety, ako didaktické pomôcky LOGICO a LÜK predkladať deťom tak, aby im s ľahkosťou porozumeli.

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie?

Termíny vzdelávacieho webinára

Čas konania: 1.6. 2021 o 17,00 hod.

Na webinár sa prihlásite v našom internetovom obchode.
Kliknite na obrázok ↓ 

 

V prípade otázok ohľadom vzdelávania kontaktujte na tel. čísle +421 915 773 060 alebo emailom na info@prosolutions.sk