Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Vzdelávací webinár

 WEBINÁR – NEVHODNÉ AŽ AGRESÍVNE SPRÁVANIE U DETÍ. AKO HO RIEŠIŤ?

 

Nevhodné až agresívne správanie detí sa stáva aktuálne najznepokojujúcejším problémom v školskom prostredí a je čoraz častejšie diskutovanou témou mnohými odborníkmi v spoločnosti či v médiách. Agresívne správanie sa môže prejavovať rozličným spôsobom, preto je v mnohých prípadoch ťažko pozorovateľné.

Riešenie, respektíve predchádzanie takémuto správaniu je možno prostredníctvom nasledujúcej prevencie, ktorú si na webinári odprezentujeme:

 

Ako zvládnuť hnev a vzdor?

·         zvládanie vlastného hnevu u dieťaťa
·         techniky, ktorými môže učiteľka podporiť spoluprácu a komunikáciu detí
·         pravidlá fair-play riešenia sporov medzi deťmi
·         ukážky rozprávok a vhodných techník na riešenie konfliktov

Agresia a agresivita je medzi deťmi, čo s ňou?

.         agresia – čo to je, ako sa prejavuje a jej formy
·         situácia násilia, ktoré deti musia od okolia zvládať a jeho odbúranie
·         ukážky cvičení na zvládnutie, odbúranie a ventilovanie  agresivity
·         odporúčané preventívne stratégie pre dobre fungujúci kolektív

Šikanovanie v školskej triede a čo s ním?

.         čo je šikanovanie, kto sú obete a kto útočníci, fázy vzniku šikany
·         výskyt šikanovania na školách a prečo sa šikanovaním zaoberať
·         ako si urobiť prieskum o šikane v konkrétnej triede, ukážky dotazníkov detí, príklady z praxe
·         odporúčané preventívne stratégie
·         aktivity pre detský kolektív, ktorý sa stretol so šikanou

Vzdelávací webinár je vhodný pre pedagógov materských škôl, 1. stupňa základných škôl a špeciálnych materských škôl, ostatných vedúcich detských kolektívov, vedúcich školských klubov a záujmových krúžkov, a tiež rodičov.

Účastníci budú mať počas webinára priestor na otázky, na ktoré im lektor rád odpovie.

Webinár prebieha online cez aplikáciu ZOOM.

Absolventi získajú:

– certifikát a materiál v elektronickej podobe

Lektorka: Mgr. Mária Tóthová Šimčáková je úspešná detská psychologička. Práci s deťmi sa venuje už viac ako 25 rokov. Pracuje s deťmi od útleho veku, s celými rodinami, s učiteľmi a so školskými kolektívmi. Je členkou Rady pre reklamu ako odborník na problematiku reklamy so zameraním na deti. Lektoruje a je autorkou mnohých programov pre deti a mládež, vedie internetové poradne. Je odbornou garantkou programu „detinanete“. Veľa skúseností ako riešiť ťažkosti s výchovou detí získala priamo v rodinách na Slovensku v relácii Pestúnka televízie Markíza. Napísala niekoľko kníh, napríklad Som rodič a čo s tým 1., Som rodič a čo s tým 2. a Rozvíjajme svoje dieťa. Je šťastnou mamou dvoch detí.

                                                            Termín konania: nie je určený

        Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

KÚPIŤ WEBINÁR TU

Časová dotácia: 90 minút

Cena: 17 Eur s DPH

Vzdelávací webinár je ukončený certifikátom Pro Solutions.

Lektor: Mgr. Mária Tóthová Šimčáková

      PROFIL ABSOLVENTA

  • praktické informácie, príklady a skúseností z každodennej praxe psychologičky a mamy dvoch malých detí.
  • dozviete sa, ako zvládnuť hnev u dieťaťa, aké techniky použiť pri komunikácií s dieťaťom
  • čo je agresia, ako sa prejavuje a aké sú jej formy
  • čo je šikanovanie, fázy vzniku šikany a ako si urobiť prieskum o šikane v konkrétnej triede

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie?

Termíny vzdelávacieho webinára

Termín konania: 15.03. 2022 o 17,30 hod.

Na webinár sa prihlásite v našom internetovom obchode.
Kliknite na obrázok ↓ 

 

V prípade otázok ohľadom vzdelávania kontaktujte Ivanu Polomskú na tel. čísle +421 915 773 060 alebo emailom na info@prosolutions.sk