Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Vzdelávací webinár

WEBINÁR – NOVÉ ZÁKONY A VYHLÁŠKY V PRAXI V MŠ

Popis:  Materské školy sú jedinečnými inštitúciami, ktoré deťom poskytujú 3 v 1 – výchovu, vzdelávanie a starostlivosť.

Vzdelávanie je regulované štátom už od roku 1946, kedy vznikol prvý vzdelávací program s názvom Dočasný pracovný program pre detské opatrovne. Podobne ako v minulosti, aj dnes si profesia učiteľky/učiteľa a asistentky/asistenta v materskej škole vyžaduje kontinuálne dopĺňanie informácií získaných počas štúdia či učiteľskej praxe o aktuálne trendy vo výchove a vzdelávaní, novelizované zákony či vyhlášky.

Na webinári Nové zákony a vyhlášky v praxi v MŠ si prakticky rozoberieme, čo charakterizuje materskú školu ako inštitúciu. Predstavíme si základné legislatívne východiská, ktoré by mala poznať každá učiteľka. Podrobne sa zameriame najmä na Vyhlášku o materskej škole a aplikáciu jej nariadenia do praxe.

Povieme si, ako by mal vyzerať proces adaptácie začínajúceho pedagogického zamestnanca, aby bol ako učiteľ úspešný a jeho pracovný výkon dosiahol čo najskôr požadovanú úroveň. Taktiež sa budeme venovať triednej agende a spôsobom, ako s ňou efektívne pracovať.

Lektorka je dlhoročná riaditeľka v materskej škole so skúsenosťami v oblasti riadenia a koordinovania všetkých pedagogických činností. Informácie sú prezentované pútavou formou pre jednoduché porozumenie a bezproblémové využitie v praxi začínajúcich učiteľov a asistentov.

Lektorka: PaedDr. Eva Sobinkovičová vyštudovala Strednú pedagogickú školu a Vysokú školu odbor predškolská a elementárna pedagogika. Odbornosť a pedagogické zručnosti si rozšírila štúdiom špeciálnej pedagogiky. Má 32-ročnú pedagogickú prax ako učiteľka, garantka a koordinátorka projektov týkajúcich sa vzdelávania detí a ako riaditeľka materskej školy. Absolvovala množstvo certifikovaných a akreditovaných vzdelávaní a kurzov: Tréning fonematického uvedomovania, Metóda dobrého štartu, Stimulačný program Maxík, Základný kurz Hejného metódy a ďalšie. Je držiteľkou viacerých certifikátov školských programov: INPP, Bilaterálna integrácia, Senzorická integrácia. Je dlhoročnou lektorkou učiteliek materských škôl, prednáša na pedagogických a odborných konferenciách a vedie praktické učiteľské workshopy. Publikuje odborné príspevky i pedagogicko-komerčné články. Má bohaté pedagogické skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prostredí bežných materských škôl. Zameriava sa na kvalitnú prípravu predškolákov so zreteľom na čiastkové psychické funkcie. Je zástankyňou zážitkového – skúsenostného učenia.

Súčasťou každého webinára je otvorená diskusia a priestor na otázky, ktorá vám pomôžu prekonať prirodzené obavy v kariérnych začiatkoch.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

“Veľmi pekne ďakujem za podnetný webinár, najlepší aký som kedy absolvovala.”

“Ďakujem za pútavý webinár.”

Absolventi získajú:

– certifikát

            – elektronicky spracovaný materiál

      Link na sledovanie webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania.

Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

                                                                           Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko s diakritikou, titul.                                                                                         Kompletné a správne údaje sú podmienkou vystavenia certifikátu. Ďakujeme!

                                                                                 Termín konania                                                                                                                                             Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

KÚPIŤ WEBINÁR TU

Časová dotácia: 90 minút

Cena: 19 € s DPH

Vzdelávací webinár je ukončený certifikátom Pro Solutions.

Lektor: PaedDr. Eva Sobinkovičová

      PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi webinára spoznajú

  • Zákony a vyhlášky v praxi v MŠ
  • Čo všetko charakterizuje inštitúciu materskej školy
  • Základné legislatívne východiská
  • Vyhlášku o materskej škole a ako ju podľa nariadenia aplikovať do praxe
  • Proces adaptácie začínajúceho učiteľa
  • Triednu agendu a ako s ňou efektívne pracovať

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie?

Termíny vzdelávacieho webinára

Termín konania

Na webinár sa prihlásite v našom internetovom obchode.
Kliknite na obrázok ↓ 

V prípade otázok ohľadom vzdelávania kontaktujte Ivanu Polomskú na tel. čísle +421 915 773 060 alebo emailom na info@prosolutions.sk