Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Vzdelávací webinár

WEBINÁR- ROZVÍJAJÚCE HRY PRE NAJMENŠIE DETI 
V KOLEKTÍVE
komplet s knihou

Absolvujte s nami špeciálny webinár, ku ktorému vám pribalíme odbornú publikáciu za zvýhodnenú cenu!

Webinár je určený pre učiteľky a učiteľov materských škôl a iných osôb, ktoré pracujú so skupinou detí vo veku od 2 do 3 rokov.

Počas webinára sa dozviete, prečo a ako urobiť všetko preto, aby sa najmenšie deti v období dva až tri roky komplexne a všestranne rozvíjali. Lektorka vám predstaví, ktoré oblasti detskej osobnosti je potrebné najviac rozvíjať a spoznáte jednoduché no účinné hry, ktoré deti zaujmú, to všetko bez potreby vynakladania veľkých prostriedkov. Vypočujete si, ako deti motivovať nielen k pohybu, ale aj k sebaobslužným či upratovacím činnostiach. Dozviete sa, akými aktivitami najlepšie odhalíte úroveň jemnej a hrubej motoriky najmenších. Tiež porozumiete významu zmyslových hier a naučíte sa vytvoriť pre deti jednoduché senzorické prostredie. Na webinári sa oboznámite s balíkom hier k rozvíjaniu jednotlivých myšlienkových operácií dieťaťa, ktoré vychádzajú z jeho vývinových možností. Pozornosť budeme venovať aj úrovni a rozvoju reči a vhodným výtvarným aktivitám pre najmenšie deti v kolektíve.

Ponúkneme vám praktické ukážky ako rýchlo a prehľadne plánovať výchovno-vzdelávacie činnosti tak, aby boli stimulované potrebné oblasti vo vzťahu ku komplexnému rozvoju osobnosti malého dieťa v prostredí detského kolektívu.

Absolvovaním tohto webinára si vytvoríte kompletné portfólio vzdelávacích hier pre najmenšie deti.

Súčasťou webinára je aj poradenstvo v oblasti prijímania detí do materskej školy, ich pobytu v nej, spolupráce s rodičmi malých detí a tiež dobrých rád, ako čo najviac zjednodušiť a urýchliť adaptáciu dieťaťa na nové prostredie.

Účastníci si môžu vopred pripraviť otázky, na ktoré lektorka počas webinára odpovie.

Absolventi získajú
– certifikát o absolvovaní
– elektronicky spracovaný materiál
– odbornú publikáciu Rozvíjajúce hrové činnosti pre deti v kolektíve v hodnote 8,50 eur

Vzdelávací program je vhodný pre pedagógov materských škôl a špeciálnych materských škôl, ktoré pracujú so skupinou detí vo veku od 2 do 3 rokov

 

Termín konania: nie je určený

Trvanie: 120 min vrátane diskusie

KÚPIŤ WEBINÁR TU

Časová dotácia: 2 hodiny

Cena: 25 Eur s DPH

Vzdelávací webinár je ukončený certifikátom Pro Solutions.

Lektorka: PaedDr. Eva Sobinkovičová

 PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi webinára spoznajú

  • základné predpoklady úspešného začlenenia dieťaťa v kolektíve,
  • námety na hry na podporu psychických funkcií najmenších detí,
  • formy stimulácie rozumových schopností dieťaťa,

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie?

Termíny vzdelávacieho webinára

28.10.2021 o 17,30 hod.

Na webinár sa prihlásite v našom internetovom obchode.
Kliknite na obrázok ↓ 

 

V prípade otázok ohľadom vzdelávania nás kontaktujte na tel. čísle +421 915 773 060 alebo emailom na info@prosolutions.sk