Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Expresívna terapia so zameraním na Arteterapiu

Pod pojmom expresívna terapia môžeme v užšom zmysle slova rozumieť liečbu akýmkoľvek umením – hudbou, poéziou, tancom či výtvarným umením.

Praktický workshop Expresívna terapia so zameraním na arteterapiu vás naučí aplikovať konkrétnu tvorbu – kresbu, maľbu, koláž a keramiku s prenesením vlastných emócií a pocitov.

Výtvarný prejav je pre človeka, a zvlášť pre deti, základný a prirodzený prostriedok na vyjadrovanie vlastných pocitov, myšlienok, postojov k sebe samému či k okoliu a je to akýsi spôsob sebapoznávania. Arteterapia dáva výtvarné zručnosti a nadanie do úzadia a podstatným sa stáva fantázia a odvaha prejaviť sa.

Arteterapia predstavuje súbor umeleckých techník a postupov, prostredníctvom ktorých si kladie za cieľ pozmeniť sebahodnotenie človeka, zvýšiť mu sebavedomie a integrovať jeho osobnosť. Človek sa pri nej dostáva do stretu so svojimi vlastnými myšlienkami a pocitmi, čím podporuje ozdravujúce procesy a otvára sa svetu. 

Čo prinesie workshop všetkým účastníkom?

Na workshope si ukážeme vhodné praktické činnosti s kreatívnym materiálom,  porozprávame sa ako správne interpretovať výstupy detí a na záver si povieme o možných expresívnych technikách vhodných pre deti predškolského veku.

Pre koho je workshop určený?

Workshop je pre pedagogických zamestnancov materských škôl a prvého stupňa základných škôl. Inšpiratívnym však bude pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi v akomkoľvek prostredí a chcú svoju interakciu ozvláštniť novým zaujímavým prístupom

Do vašej školy či zariadenia prídeme za poplatok 10 Eur na osobu.
Podmienkou je len minimálny počet 25 prítomných osôb.
Trvanie jedného workshopu je 1,5 hodiny.

Najbližší termín workshopu:
22. mája o 15,00 – 16,30 hod.
Hroznová 3/A, Bratislava

V prípade záujmu o workshop vo vašej škole vyplňte kontaktný formulár nižšie alebo píšte na info@prosolutions.sk

Prihlasovací formulár


Oboznámil/a som sa s podmienkami spracovávania osobných údajov a súhlasím so spracovávaním svojich osobných údajov spoločnosťou Pro Solutions,s.r.o.