Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

O nás

My všetci v Pro Solutions a vo Vnímavých Deťoch sme tu, aby sme pomáhali deťom v materských školách, základných školách aj v mimoškolskom prostredí rozvíjať sa prostredníctvom moderných didaktických pomôcok a kvalitnej detskej literatúry. Podporujeme u detí rozvoj motoriky, rozumových schopností, komunikačných zručností, ako aj špecifických psychických funkcií a emocionálnej inteligencie.

Naše online aj prezenčné vzdelávacie programy sú určené predovšetkým pre učiteľov predškolskej a elementárnej pedagogiky s cieľom rozvíjať profesijné aj osobnostné zručnosti pedagógov.

Všetky deti sú vnímavé, hľadajme spolu cestu ku každému z nich. 😊