Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Rytmikou k jazykovej gramotnosti

Rytmikou k jazykovej gramotnosti

Lektor: doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.

Nosným motívom seminára, ktorý má teoretickú aj aplikačnú rovinu, je objasniť zmysel rytmiky (výchovy k rytmu) v edukácii, pretože môže byť vo viacerých smeroch obohacujúcim prvkom pri objavovaní jazyka. Nadobúdanie počiatočnej gramotnosti je proces dynamický, založený na princípoch hry a využívaní aktivizujúcich metód. Rytmické hry, ktoré deti dôverne poznajú, sa viažu k detskému slovesnému folklóru a ich ťažiskom je hudba, pohyb a slovo. Na týchto základoch je vhodné stimulovať u detí jemnú motoriku a grafomotoriku, oromotoriku, zrakové a sluchové vnímanie, priestorovú orientáciu, funkcie intermodality a seriality s dôrazom na objavovanie jazykových súvislostí čítanej a písanej reči. Rytmikou (pravidelnosťou) môžeme viesť deti nielen k poriadku a precíznosti v jazykovom prejave, ale aj k schopnosti a odvahe improvizovať a nebáť sa experimentovať so slovom, čo môže byť vhodným motivačným prostriedkom k jazykovej citlivosti.

Cena za osobu: 20,- Eur
( seminár, coffe break, písacie potreby, certifikát)

8. jún 2017
v čase od 10,00 – 15,00 hod.

Miesto konania: KD Kramáre, Bratislava