Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Odkaz otca, odkaz matky v správaní dieťaťa

Odkaz otca, odkaz matky v správaní dieťaťa

Lektor: PhDr. Ján Svoboda

“Nikdo z nás nezapře své zásadní vychovatele. Jejich vliv na chování a jednání je však daleko hlubší a významnější, než si připouštíme. Setkání nabídne účastníkům možnost uchopit základ celého sociálního směřování dítěte a zjistit možnosti korekce.”

Meno prednášajúceho PhDr. Jána Svobodu nie je na Slovensku neznáme. Mnohé z učiteliek materských škôl mali príležitosť stretnúť sa s ním na konferencii vydavateľstva Pro Solutions Hravo a tvorivo v materských školách vo Vysokých Tatrách v októbri 2016.

Učitelia v materských i základných školách patria medzi tých, ktorí výrazne ovplyvňujú správanie a výchovu detí/žiakov.  Po rodičov sú to práve tí, ktorí vedia pozitívne vplývať a usmerňovať prejavy detí. Častokrát poznajú prostredie a zázemie svojich zverencov v triedach, vedia odpozorovať určité vzorce správania sa detí. Spolupráca škôl a rodičov je pre mnohých pedagógov výzva. Je tu príležitosť nachádzať pochopenie a spôsoby, ako pozitívne vplývať na správanie sa detí.

  • Interaktívny workshop je zameraný na konkrétne techniky, ktoré môžu využívať pedagógovia materských škôl v orientačnej diagnostike detí. 
  • Učiteľom základných škôl uľahčí pomáhať s adaptáciou dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku a spoluprácu s rodičmi.
  • Workshop je určený aj rodičom detí, ktorí chcú porozumieť správaniu svojich detí a uvítajú konkrétne rady psychológa.
  • Najčastejšie príklady a odpovede na otázky z praxe, ktoré sa týkajú správania sa detí ( dieťa sa pomočuje, neposlúcha, bije ostatné deti…).
  • Záverečná diskusia s prednášajúcim.

Cena za osobu: 20,- Eur
( seminár, coffe break, písacie potreby, certifikát)

22. september 2017
v čase od 10,00 – 13,30 hod.

Miesto konania: Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/A, Bratislava