Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Práca s celkom a jeho časťami

Práca s celkom a jeho časťami

Lektor: PhDr. Michaela Kaslová, Pedagogická fakulta Karlovej univerzity, Praha

Ako u dieťaťa vzniká predstava o celku a na čom všetkom je táto predstava závislá?
Aké procesy súvisia s témou roviny matematických predstáv?
Aké techniky a motiváciu je možné využívať pri objasňovaní celku a jeho častí pri práci s deťmi?
Aké korekčné postupy je vhodné využívať a prečo sú dôležitou súčasťou pre budúcu školskú matematiku?

Aj na tieto otázky odpovedala lektorka počas praktického workshopu Práca s celkom a jeho časťami – význam pre budúcu školskú matematiku.
Počas praktického workshopu sa pracuje s drobným aj väčším materiálom, ktorý sa bežne využíva v prostredí materských či základných škôl.
Cieľová skupina: učitelia materských škôl a 1. ročníka základných škôl

21. marca 2018
Prihlásiť sa môžete na jeden z dvoch časov:
Workshop I.                                      Workshop II.
8,30 – 11,30 hod.                               13,00 – 16,00 hod.

Počas workshopu je 1 prestávka.
Cena: 20,- Eur
(coffee break, pomôcky, certifikát o absolvovaní, zošit didaktickej pomôcky bambinoLÜK Malá škola rozmýšľania v hodnote 6,50 Eur)

Miesto konania: Pro Solutions, Hroznová 3/A, 83101 Bratislava (mest. časť Kramáre)