Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Rečové a pohybové hry na posilnenie sebavedomia a osobnosti detí

Forma: online aktualizačné vzdelávanie – aplikácia ZOOM
Trvanie: 1,5 hod.
Lektorka: Mgr. art Lucia Hrašková
Cieľová skupina: učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, vychovávateľ
Potvrdenie o absolvovaní: certifikát – aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.
Cena: 19 € 

Tento webinár je podľa novely zákona 138/2019 súčasťou aktualizačného vzdelávania v téme “Inkluzívne vzdelávanie”.

Hlavný cieľ programu: Rozvíjať komunikačné a pohybové zručnosti a schopnosti a uplatňovať ich v edukačnom procese prostredníctvom pohybových hier a cvičení na posilnenie sebavedomia a osobnosti detí.

Program aktualizačného vzdelávania obdržíte v deň realizácie webinára.

Popis: Sebavedomie dieťaťa ľahko odhalíte sledovaním jeho celkového prejavu, intenzitou jeho hlasu a reči jeho tela. Niekedy vás aj zdanlivo zakríknuté dieťa prekvapí svojimi šikovnými pohybmi pri hudbe, ktoré nemá strach prezentovať pred kamarátmi. Iné deti sú zase sebavedomé až priveľmi, alebo sa tak môžu javiť, avšak hlasná reč v skutočnosti môže skrývať málo sebavedomé dieťa so snahou upozorniť na seba.

Počas webinára vás lektorka prevedie paletou pohybových cvičení a hier, vhodných pre kolektívy detí. Pomocou nich deti naučíte vyjadrovať svoje pocity a emócie pohybom a držaním svojho tela. Hry budú nápomocné aj pri stabilizovaní detských emócií a posilnia sebavedomejší prejav hanblivých detí. Deti sa naučia vcítiť do prežívania emócií svojich kamarátov, ale aj sústredeniu a správnej koordinácii svojich pohybov. Veľkou výhodou hier je to, že mnohé z nich môžete zaradiť aj do každodennej pohybovej rozcvičky.

Okrem pohybových hier vám lektorka ukáže námety na logopedické a hlasové cvičenia a ich správne využívanie. Všetky hry podporujú detskú kreativitu a využijete ich v každej vekovej kategórii detí vo vašej materskej škole.

Webinár je určený pre učiteľky a učiteľov materských škôl, ale aj ostatných vedúcich detských kolektívov.

Účastníci budú môcť klásť počas webinára otázky, na ktoré lektorka odpovie.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

“Ďakujem za krásny a veľmi inšpirujúci webinár bolo to super.”

“Veľmi zaujímavý webinár, oceňujem najmä množstvo nápadov na rečové a hlasové hry, určite ich budem využívať v praxi.”

“Webinár bol super, už sa teším, ako tie hry budem využívať pri deťoch. Ďakujem.”

“Veľmi pekne ďakujem za podnetný webinár s príjemnou pani lektorkou. Teším sa, keď vyskúšam s deťmi nové hry.“ 🙂

 

                                                                       Link na sledovanie online webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania. 

                                                                                                        Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

 Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko (aj rodné) s diakritikou, titul a do poznámky prosím napíšte Váš dátum a miesto narodeniaKompletné a správne osobné údaje sú podmienkou vystavenia potvrdenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania a certifikátu. Ďakujeme!

Termín konania: 22.3.2023 o 17:30 hod.
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

ZAKÚPIŤ AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE TU