Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Online aktualizačné vzdelávanie – Ako pristupovať k deťom s ADHD

Forma: online aktualizačný webinár – aplikácia ZOOM
Trvanie: 1,5 hod.
Lektorka: Mgr. Eva Krupová
Cieľová skupina: učiteľky materských škôl, vychovávateľky
Potvrdenie o absolvovaní: certifikát
Cena: 22 

Hlavný cieľ programu:  Nadobudnúť odborné poznatky a zručnosti ako pracovať s deťmi s ADHD. Poskytnúť deťom široké portfólio individuálnych a skupinových aktivít v oblasti zdravia, pohybu a viesť ich k základnej orientácií v blízkom spoločenskom prostredí.

Popis:  Existuje ADHD alebo je dieťa len nevychované a neposlušné? ADHD, ktoré je známe ako  porucha hyperaktivity a pozornosti dieťaťa, patrí medzi najčastejšie diagnostikované detské poruchy súčasnosti.

Určiť diagnózu ADHD je veľmi komplexná záležitosť a vyžaduje si informácie získané z viacerých zdrojov, od rodičov, lekárov a učiteľov. Poznáme však príčiny tejto poruchy? Ako sa prejavujú v detskom kolektíve?

Ako svoje ťažkosti vníma dieťa samotné? Skúsenosti ukazujú, že deti s ADHD potrebujú špeciálny prístup vo výchove a vzdelávaní.

Niekoľko rokov sa tejto téme venujú vedci, odborníci či psychológovia a zhodujú sa na tom, že neexistuje iba jedna príčina vzniku ADHD. Faktory, ktoré sa spájajú so vznikom ADHD, sa rovnako dajú nájsť v genetike, ako aj v prostredí, ktoré jedinca obklopuje. Počas webinára Ako pristupovať k deťom s ADHD sa dozviete, ako môžu pedagógovia usmerňovať takéto dieťa v kolektíve, aké stratégie pomáhajú pri práci s deťmi s ADHD a ktorým postupom je vhodnejšie sa vyvarovať.

Na webinári dostanú pedagógovia praktické tipy na individuálne a skupinové aktivity s deťmi v triede. Pre zmiernenie ťažkostí dieťaťa s ADHD je pomáhajúca aj dobrá spolupráca pedagógov s rodičmi dieťaťa. Dozviete sa, čo napomáha vzájomnej spolupráci a ktoré komunikačné stratégie sú účinné.

Webinár je určený pre učiteľky a učiteľov materských škôl, začínajúcich učiteľov a asistentov ale aj ostatných vedúcich detských kolektívov, vedúcich školských klubov a záujmových krúžkov. 

Účastníci si môžu vopred pripraviť otázky, na ktoré lektorka počas webinára odpovie.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

“Ďakujem za veľmi podnetný webinár, ktorý bol pre mňa veľkým prínosom do praxe.”

“Veľmi zaujímavý webinár, dobre sa to počúvalo a získal som veľa nových užitočných informácií do budúcna čo sa týka práce s deťmi s ADHD. Ďakujem .”

 

                                                                     Link na sledovanie online webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania.   

                                                                                                     Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko s diakritikou, titul. Ďakujeme!

Termín konania: 27.5.2024 o 17:30 hod.
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

ZAKÚPIŤ WEBINÁR TU