Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Ako rozvíjať s pracovnými listami (pred)matematickú gramotnosť

Forma: online aktualizačné vzdelávanie – aplikácia ZOOM
Trvanie: 1,5 hod.
Lektorka: PhDr. Michaela Kaslová
Cieľová skupina: učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, vychovávateľ
Potvrdenie o absolvovaní: certifikát – aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.
Cena: 19 

Tento webinár je podľa novely zákona 138/2019 súčasťou aktualizačného vzdelávania v téme “Inkluzívne vzdelávanie”.

Hlavný cieľ programu : Poskytnúť základy matematických poznatkov a zručností pomocou pracovných listov, ktoré budú ďalej rozvíjať matematické myslenie, matematickú gramotnosť a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie detí na vyšších stupňoch vzdelávania.

Program aktualizačného vzdelávania obdržíte v deň realizácie webinára.

Popis:  Práca s pracovnými listami môže byť pre deti v materskej škole veľmi zaujímavá a najmä prospešná. Aktualizačné vzdelávanie na túto tému povedie uznávaná odborníčka z oblasti matematiky predprimárneho vzdelávania, PhDr. Michaela Kaslová, z Pedagogickej fakulty UK Praha.

Čo je to pracovný list?
Aké techniky práce s nimi môžeme uplatňovať?
Pozrieme sa na vybrané pracovné listy a odhalíme ich nedostatky. Zameriame sa najmä na pracovné listy, ktoré sú určené pre materské školy so zameraním na predmatematickú gramotnosť.

Druhá časť webinára nám odhalí, ako môže vyzerať súbor aktivít, do ktorých zaradíme prácu s pracovnými listami.
Na metóde kontrastu si priblížime situácie, kedy je využívanie pracovných listov priam nevhodné.
Zistíte, za akých okolností je potrebné pracovať so sériou pracovných listov počas jedného dňa v materskej škole.

Webinár je určený pre učiteľky a učiteľov materských škôl, ako aj učiteľov prvého a druhého ročníka základných škôl.

Účastníci budú môcť klásť počas webinára otázky, na ktoré lektorka odpovie.

Lektorka: PhDr. Michaela Kaslová, PedF UK Praha – 1974 ukončení studia UK Pedf, 3 PGS, řada stáží v zahraničí; od 1996 Katedra matematiky a didaktiky matematiky UK Pedf; V roku 1974 ukončila štúdium na PedF UK v Prahe, 3 PGS, absolvovala množstvo stáží v zahraničí.
• Od roku 1996 pôsobí na Katedre matematiky a didaktiky matematiky na PedF UK v Prahe. Zameriava sa najmä na didaktiku matematiky a na predmatemateckú gramotnosť.
• PhDr. Michaela Kaslová sa aktívne zapája do grantov a projektov týkajúcich sa prípravy učiteľov a problematikou matematickej praxe, najmä prenosom výskumov do praxe.
• Posledných 6 rokov pôsobí na PedF ZČU v Plzni, kde sa venuje príprave učiteliek materských škôl.
• Má prax ako učiteľka 1. A 2. stupňa ZŠ, ako riaditeľka MŠ, bola členkou redakčnej rady časopisu pre MŠ, ako aj členkou medzinárodnej komisie matematických súťaží.
• V súčasnosti je členkou JČMF, od roku 2016 JČMF PSP, od roku 2004 je členkou madzinárodnej komisie pre didaktiku matematiky pri konferencii CIEAEM, je vedúcou českého tímu súťaže Pangea. Od roku 1990 aktívne pracuje s talentami v oblasti matematiky v Klube priateľov matematiky.
• Je autorkou viac ako 30 publikácií a množstva článkov a príspevkov v zborníkov medzinárodných konferencií ( SEMT, CIEAEM, EME…).

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

“Ďakujem krásne za webinár. Naozaj poučný, krásne podaný a hlavne mi otvoril oči pred chybami, ktoré som robila.”
“Pani lektorka boli veľmi milá a oceňujem množstvo námetov do praxe.”

                                                                         Link na sledovanie online webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania.   

                                                                                                         Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko s diakritikou, titul a do poznámky prosím napíšte Váš dátum a miesto narodeniaKompletné a správne osobné údaje sú podmienkou vystavenia potvrdenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania a certifikátu. Ďakujeme!

Termín konania: nie je určený
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

ZAKÚPIŤ AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE TU