Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Ako spolu s deťmi na eko-škôlku?

Forma: online aktualizačné vzdelávanie – aplikácia ZOOM
Trvanie: 1,5 hod.
Lektorka:  Mgr. Soňa Chlebničanová, PhD.
Cieľová skupina: učiteľky materských škôl, vychovávateľky, vedúci detských kolektívov, školských klubov a záujmových krúžkov
Potvrdenie o absolvovaní: certifikát – aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.
Cena:  22 

Tento webinár je podľa novely zákona 138/2019 súčasťou aktualizačného vzdelávania v téme “Inkluzívne vzdelávanie”.

Hlavný cieľ programu: Rozvíjať prírodovednú gramotnosť a spôsobilosti (pozorovanie, kategorizovanie a empirickú komunikáciu), viesť deti k environmentálne uvedomelému zmýšľaniu, konaniu a budovať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu.

Program aktualizačného vzdelávania obdržíte v deň realizácie webinára.

Popis: V posledných desaťročiach človek zaťažuje životné prostredie viac ako kedykoľvek predtým. Preto je dôležité viesť deti už od raného veku k environmentálne uvedomelému zmýšľaniu a konaniu a budovať v nich pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu.

Webinár, ktorý je postavený v duchu hesla “veľké zmeny začínajú od najmenších”, sa zameriava práve na pochopenie dôležitosti konania v prospech životného prostredia a schopnosti detí starať sa o prírodu a svoje okolie.

Na webinári si priblížime ako spoločne zlepšovať materskú školu a jej okolie v rôznych oblastiach – šetrenie vodou, energiou, nakladanie s odpadom, (ne)plytvanie potravinami, starostlivosť o vnútorné a vonkajšie prostredie – a prispieť tak k jej ekologickejšej prevádzke.
Ukážeme si príklady praktických aktivít, ktoré môžeme s deťmi realizovať v týchto oblastiach a zároveň ako ich prepojiť s výučbovými aktivitami v rámci environmentálnej výchovy.

Pozrieme sa tiež na to, ako naučiť deti samostatne rozhodovať v otázkach životného prostredia, premýšľať o svojich činoch a ich následkoch a preberať za ne zodpovednosť.

Absolventi webinára sa dozvedia:
• aké praktické aktivity/opatrenia sa dajú s deťmi robiť v materskej škole v rámci ekologizácie,
• ako prepojiť tieto praktické opatrenia s výučbovými aktivitami v rámci environmentálnej výchovy,
• praktické informácie, príklady a skúseností z každodennej praxe učiteľky a lektorky environmentálnej výchovy.

Účastníci budú môcť klásť počas webinára otázky, na ktoré lektorka odpovie.

Lektorka: Mgr. Soňa Chlebničanová, PhD. je učiteľkou na 1. stupni v komunitnej súkromnej základnej škole v Zaježovej. Aktívne participovala na realizácii viacerých environmentálnych a vzdelávacích projektoch a metodických materiálov pre mimovládnu organizáciu CEEV ŽIVICA. Počas doktorandského štúdia absolvovala polročné stáže v odbore environmentálna výchova na Universidad Autónoma v Barcelone, v Sdružení Tereza v Prahe a v ekocentre Podhoubí v Prahe. Je držiteľkou certifikátu lektora EV od Španielskej asociácie pre environmentálnu výchovu a v roku 2014 získala u nás na Slovensku ocenenie Živel za environmentálnu výchovu.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

“Webinár bol veľmi podnetný, plný nápadov i metodického materiálu k environmentálnej téme.”
“Ďakujem pekne za veľmi obohacujúci webinár.“
“Ďakujem, za poučný a zaujímavý webinár.”

Link na sledovanie webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania.

Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko (aj rodné) s diakritikou, titul a do poznámky prosím napíšte Váš dátum a miesto narodeniaKompletné a správne osobné údaje sú podmienkou vystavenia potvrdenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania a certifikátu. Ďakujeme!

Termín konania: nie je určený
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

ZAKÚPIŤ AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE TU