Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Hudba, rytmus, emócie

Forma: online aktualizačné vzdelávanie – aplikácia ZOOM
Trvanie: 2 hod.
Lektorka: Slávka Smolcová
Cieľová skupina: učiteľky materských škôl, vychovávateľky
Potvrdenie o absolvovaní: certifikát
Cena: 27 

Hlavný cieľ programu:  Nadobudnúť odborné poznatky a znalosti v hudobnej a pohybovej oblasti a rozvíjať osobnosť dieťaťa po hudobnej a emocionálnej stránke (kreativitu, sluch, hudobnú gramotnosť, pamäť a improvizačné schopnosti) prostredníctvom hier a činností a následne ich aplikovať do výchovno – vzdelávacieho procesu.

Popis:  Po úspešnom webinári Hudobné zázraky pre deti a nemenej úspešným projektom Dieťa a hudbapohyb a hra, ktorý absolvovalo viac ako 1800 pedagógov, sme pre vás pripravili voľné pokračovanie tohto zážitkového vzdelávania, ktoré vám pomôže premeniť ktorúkoľvek bežnú aktivitu na výnimočnú.

Deti vnímame ako jedinečné osobnosti s väčším či menším rozsahom hudobného nadania a každé z nich by malo mať možnosť rozvíjať sa po hudobnej i emocionálnej stránke.

Na webinári si predstavíme aktivity sprevádzané hudbou, pri ktorých deti môžu presadiť svoj nápad či uplatniť spev alebo pohybové schopnosti. Ak ste absolvovali naše odborné vzdelávanie Dieťa a hudbapohyb a hra, budete určite nadšení. Nový program Hudba, rytmus, emócie obsahuje skladby, ktoré už mnohí dobre poznáte a teraz si ukážeme ďalšie spôsoby, ako ich zakomponovať do výchovno-vzdelávacej sústavy. Ak skladby nemáte alebo nepoznáte, poskytneme vám ich. Hudobné nahrávky všetkých skladieb, ktoré si na webinári predstavíme, sú súčasťou vzdelávacích materiálov. Tiež si ukážeme, ako vybrať vhodnú hudobnú ukážku k danej aktivite a na ktorej platforme ju možno bezplatne získať. Vytvoríme priestor pre rytmizáciu v podobe riekaniek, slov, slovných spojení či rytmických dialogických hier.

Webinár ako súčasť aktualizačného vzdelávania je založený na zážitku a integrácii hudby, ktoré vedú k rozvoju hudobného sluchu a hudobnej gramotnosti dieťaťa. Prispieva nielen k harmonickému rozvoju dieťaťa, ale aj jeho celkovej spokojnosti.

Skúsená lektorka pripravila pre vás hudobné hry a činnosti, ktoré umožňujú vložiť do aktivít s deťmi osobnosť učiteľky aj dieťaťa. Podporujú rozvoj kreativity, improvizačné schopnosti a vytvárajú priestor na slobodu a rozvíjanie pamäťovej stopy.

Hlavným cieľom je predovšetkým hravosť, postupnosť od jednoduchého k zložitejšiemu a orientácia na úspech a ZÁŽITOK.

Účastníci si môžu vopred pripraviť otázky, na ktoré lektorka počas webinára odpovie.

Lektorka: Slávka Smolcová – učiteľka materskej školy. Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Levoči. Má 34 rokov praxe. Pôsobí ako regionálna predsedníčka sekcie Spoločnosti pre predškolskú pedagogiku pre Poprad. Odborné zameranie je divadelná tvorba pre deti predškolského veku. Napísala niekoľko divadelných predstavení v rýmoch pre deti a ich pani učiteľky. Je autorkou súboru LogicoPrimo – Povolania, pôsobí ako lektor praktických seminárov a ako lektorka akreditovaných hudobno-pohybových vzdelávacích programov.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

” Ďakujem za veľmi inšpiratívny a veľmi veľmi praktický webinár. Určite sa budem snažiť využiť nápady v praxi.”
“ Ďakujem veľmi pekne za vynikajúci webinár.”
“ Ďakujem za príjemnú a inšpirujúcu prednášku s pani lektorkou Slávkou Smolcovou.”

 

                                                                     Link na sledovanie online webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania.   

                                                                                                     Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko s diakritikou, titul a do poznámky prosím napíšte Váš dátum a miesto narodeniaKompletné a správne osobné údaje sú podmienkou vystavenia potvrdenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania a certifikátu. Ďakujeme!

Termín konania: nie je určený
Trvanie: 120 minút vrátane diskusie

ZAKÚPIŤ WEBINÁR TU