Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Liečivá sila hudby, muzikoterapia pre deti

Forma: online aktualizačné vzdelávanie – aplikácia ZOOM
Trvanie: 1,5 hod.
Lektor: Mgr. Peter Javorský
Cieľová skupina: učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, vychovávateľ
Potvrdenie o absolvovaní: certifikát – aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.
Cena: 22 

Tento webinár je podľa novely zákona 138/2019 súčasťou aktualizačného vzdelávania v téme “Inkluzívne vzdelávanie”.

Hlavný cieľ programu:  Rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti, návyky, intuitívnu a prirodzenú schopnosť vnímať a prejaviť hudobný rytmus a uplatňovať ich prostredníctvom jednoduchých hier vo výchovno-vzdelávacom procese.

Program aktualizačného vzdelávania obdržíte v deň realizácie webinára.

Popis:  Tlkot nášho srdca, rýchlosť nášho dychu, naše kroky, každý náš pohyb sú v určitom rytme… Rytmus je vo všetkom okolo nás i v nás samotných. Zmysel pre rytmus nosíme v sebe všetci, no nie vždy a všetci si ho aj dovolíme rozvíjať a prejaviť.

Na webinári sa dozviete, prečo je to tak, ako vieme s rytmom pracovať a ako môžeme viesť deti k tomu, aby si budovali svoj vlastný vzťah k hudbe a rytmu. Povieme si, čo je muzikoterapia, kde všade sa využíva a aké techniky a metódy sa pri muzikoterapii aplikujú. Predstavíme si praktické hry a cvičenia, ktoré budete môcť implementovať do výučby.

Zároveň sa dozviete, ako možno v deťoch pomocou jednoduchých hier rozvíjať intuitívnu a prirodzenú schopnosť vnímať a prejaviť hudobný rytmus. Zoznámime sa aj s niektorými muzikoterapeutickými hudobnými nástrojmi, ktoré sú vhodné na prácu s deťmi a na ich používanie nie je nevyhnutné, aby mal človek predchádzajúce hudobné vzdelanie.

Účastníci budú môcť klásť počas webinára otázky, na ktoré lektorka odpovie. Webinár prebieha online cez aplikáciu ZOOM.

 

                                                                    Link na sledovanie online webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania.                                                       

Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko s diakritikou, titul a do poznámky prosím napíšte Váš dátum a miesto narodeniaKompletné a správne osobné údaje sú podmienkou vystavenia potvrdenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania a certifikátu. Ďakujeme!

Termín konania: 12.11.2024 od 17:30
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

ZAKÚPIŤ AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE TU

Lektor: Mgr. Peter Javorský, verejne vystupujúci aj pod menom Javor Divotvor, je zakladateľ občianskeho združenia Nakopni sa. Je absolvent 2-ročného certifikovaného výcviku hudobno-dramatických terapií pod odborným vedením Mgr., MgA. Zdenka Šimanovského, člena Muzikoterapeutickej asociácie ČR, Asociácie pre psychoterapiu, Asociácie systemických konštelácií a člena World Federation of Music Therapy. V súčasnosti sa lektor venuje najmä muzikoterapii, vedeniu vlastných hudobných workshopov zameraných na intuitívnu prácu s rytmom a výuke hry na africké bubny Djembe.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

“Ďakujem za veľmi krásny webinár. Dobré nápady do praxe aj skvelá ukážka hudobných nástrojov pre lepšiu predstavivosť.“

“Veľmi pekne ďakujem za neskutočný inšpiratívny webinár. Toľko nápadov, námetov, ponúknutých  postupov, ako pracovať s deťmi s vyjadrením emócii. Určite mnoho využijem v praxi pri práci s deťmi.”

“Webinár bol vynikajúci a podnetný, ďakujem.”