Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Matematika v predprimárnom vzdelávaní

Forma: online aktualizačné vzdelávanie – aplikácia ZOOM
Trvanie: 1,5 hod.
Lektorka: Mgr. Marta Oslovičová
Cieľová skupina: učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, vychovávateľ
Potvrdenie o absolvovaní: certifikát – aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.
Cena: 22 

Tento webinár je podľa novely zákona 138/2019 súčasťou aktualizačného vzdelávania v téme “Digitalizácia výchovy a vzdelávania”.

Hlavný cieľ programu: Rozvíjať matematickú gramotnosť a logické myslenie u detí na základe získaných matematických poznatkov a zručností a hravou formou ich aplikovať do aktivít tak, aby sa dali využiť nielen pri práci s interaktívnou tabuľou, ale aj bez nej.
Poskytnúť teoretické informácie a praktické ukážky rozvíjajúce senzorické spracovanie podnetov.
Identifikovať aktuálnu úroveň dieťaťa, ako aj potenciálne problémy v učení sa dieťaťa v danej oblasti.

Program aktualizačného vzdelávania obdržíte v deň realizácie webinára.

Popis: Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách priniesla mnohé zmeny, ktoré ovplyvnili kvalitu a spôsob práce učiteľa.
Interaktívna tabuľa je jedným z mnohých moderných prostriedkov, ktorý môže priniesť do triedy detí predškolského veku niečo nové, zaujímavé, originálne, niečo, čo podnecuje ich aktivitu a bezpochyby ukáže nový rozmer výchovno-vzdelávacieho procesu.

Aktivity, ktorým sa počas webinára budeme venovať, však budú postavené tak, aby sa dali využiť nielen pri práci s interaktívnou tabuľou, ale aj bez nej.

Čo sa na webinári dozviete?
1. Orientácia v priestore – deti vnímajú okolité prostredie ako trojrozmerný priestor, vnímajú objekty a ich pozičný vzťah,
2. Geometrický útvar – deti experimentujú s rovinnými a priestorovými útvarmi,
3. Postupnosť – deti vnímajú a navrhujú opakovanie vzorov,
4. Propedeutika osovej súmernosti – deti pracujú so zrkadlom a zrkadlovými obrazmi,
5. Numerácia – deti priraďujú dané počty predmetov.

Webinár je určený pre učiteľky a učiteľov materských škôl, ako aj učiteľov prvého a druhého ročníka základných škôl.

Účastníci budú môcť klásť počas webinára otázky, na ktoré lektorka odpovie.

 

Absolventi získajú:

-certifikát a potvrdenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania

-elektronický spracovaný materiál

                                                                           Link na sledovanie online webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania. 

                                                                                                           Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko (aj rodné) s diakritikou, titul a do poznámky prosím napíšte Váš dátum a miesto narodeniaKompletné a správne osobné údaje sú podmienkou vystavenia potvrdenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania a certifikátu. Ďakujeme!

Termín konania: 22.10. 2024 od 17:30
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

ZAKÚPIŤ AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE TU

Lektorka: Mgr. Marta Oslovičová je učiteľka 1. stupňa a informatiky. Vyštudovala Pedagogickú fakultu UPJŠ. Neskôr absolvovala aj rozširujúce štúdium informatiky pre 1. stupeň. Už počas praxe prešla mnohými informatickými školeniami a s nástupom online vyučovania aj mnohými inovatívnymi programami.
Venuje sa témam didaktických hier v matematike a využívanie interaktívnej tabule na 1. stupni ZŠ. Na hodinách informatiky sa snaží u žiakov vzbudiť záujem o programovanie v programoch Emil a Scratch. Venuje sa aj grafickej úprave školskej webovej stránky a školského časopisu. Aktívne sa venuje turistike, cyklistike, bežkovaniu či volejbalu.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

“Ďakujem veľmi pekne za skvelý webinár, poučný, určite využijem v mojej práci.“

“Ďakujem pani lektorke za veľmi prínosné a obohacujúce vzdelávanie.“

“Chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za skvelé aktualizačné vzdelávanie.“