Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Mediálna výchova v MŠ

Forma: online aktualizačné vzdelávanie – aplikácia ZOOM
Trvanie: 1,5 hod.
Lektorka: PhDr. Radovan Slobodník
Cieľová skupina: učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, vychovávateľ
Potvrdenie o absolvovaní: certifikát – aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.
Cena: 17,- Eur

Hlavný cieľ programu: Poskytnúť základné informácie ako zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty a viesť deti k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“ a orientovali sa v ňom.

Program aktualizačného vzdelávania obdržíte v deň realizácie webinára.

Popis:  ŽIJEME V DOBE MEDIÁLNEJ. MASOVO-KOMUNIKAČNÉ PROSTRIEDKY VSTUPUJÚ DO KAŽDEJ OBLASTI A NEVYHNÚ SA IM ANI DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU. MNOŽSTVO RODIČOV ZABÁVA SVOJICH POTOMKOV ROZPRÁVKAMI Z MOBILNÉHO TELEFÓNU ČI TABLETU. NOVORODENCI ZASPÁVAJÚ PRI PESNIČKÁCH Z YOUTUBE A NIEKTORÝM DEŤOM MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU NIE JE CUDZÍ FACEBOOK.

A čo hovoríte na obsah v televízií? Ako médiá vplývajú na detskú fantáziu, obrazotvornosť, ale aj pocity hnevu či agresie?

Mediálna výchova je dôležitá už v materských školách. Médiá vedia byť nápomocné, avšak často deťom škodia. Ako v deťoch rozvinúť mediálnu gramotnosť?

Mediálna výchova nie je iba o kritickom filtrovaní získaných informácií z komunikačných prostriedkov. Mediálny obsah nie je potrebné iba zatracovať, ale vyberať z neho to prospešné pre detského pozorovateľa, jeho vzdelanie a rozvoj kritického myslenia.

Na webinári sa dozviete, akými hrami a cvičeniami môže učiteľ v deťoch rozvinúť komunikačnú a mediálnu gramotnosť. Zistíte, aké skúsenosti môže dieťa nadobudnúť v rámci mediálnej výchovy. Spoznáte, aké podoby môže mať médium a ako ich využiť vo výchovno-vzdelávacom procese detí predškolského veku.

Webinár je určený pre učiteľky a učiteľov materských škôl, ale aj ostatných vedúcich detských kolektívov, vedúcich školských klubov a záujmových divadelných krúžkov.

Účastníci budú môcť klásť počas webinára otázky, na ktoré lektorka odpovie.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

“Ďakujem opäť za podnetné informácie a námety, ako pracovať s deťmi. Určite využijem v práci.“

“Dnes to bol skvelý webinár. Ďakujem pekne pánovi doktorovi Slobodníkovi.“

“Veľmi pekne ďakujem za podnetný webinár plný informácii a rád, ktoré utvrdili moje poznatky. Oceňujem príjemný a vecný prejav pána lektora.“

 

Link na sledovanie online vzdelávania obdržíte emailom 1 hodinu pred vysielaním.
Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

Termín: 12.5.2022 o 17:30 hod.
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

ZAKÚPIŤ VSTUP NA VZDELÁVANIE TU