Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Online aktualizačné vzdelávanie – Rozvoj a vplyv predčitateľskej gramotnosti na úspešnosť detí,

Forma: online aktualizačné vzdelávanie – aplikácia ZOOM
Trvanie: 1,5 hod.
Lektor: PhDr. Andrea Pieronová
Cieľová skupina: pedagóg, učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, vychovávateľ, rodičia
Potvrdenie o absolvovaní: certifikát – aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.
Cena: 22 

Tento webinár je podľa novely zákona 138/2019 súčasťou aktualizačného vzdelávania v téme “Inkluzívne vzdelávanie”.

Hlavný cieľ programu: Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť a na základe získaných poznatkov podporovať budúcu školskú úspešnosť detí v MŠ.

Program aktualizačného vzdelávania obdržíte v deň realizácie webinára.

Popis:

Predčitateľská gramotnosť je základnou schopnosťou, ktorá umožňuje deťom rozvíjať schopnosti potrebné pre úspešný nástup do školy a nesie so sebou dlhodobý vplyv na celoživotné učenie. Webinár sa preto zameriava na dôležitosť a techniky rozvoja predčitateľskej gramotnosti u detí v materských školách.

Hlavné témy webináru zahŕňajú:

Účastníci budú mať príležitosť získať užitočné informácie a nástroje na podporu budúcej školskej úspešnosti detí a na vytváranie prostredia, kde sa láska k čítaniu a učeniu stane súčasťou ich každodenného života.

Pripojte sa na webinár, aby ste získali cenné nástroje na podporu predčitateľskej gramotnosti vašich detí v MŠ a pomohli im vytvoriť pevný základ na ich vzdelávacej ceste.

Lektorka: PhDr. Andrea Pieronová vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a slovenský jazyk a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Venuje sa terapii detí s oneskoreným vývinom, detí a žiakov so sluchovým postihnutím a s poruchami učenia. V praxi kladie dôraz na multidisciplinárny prístup v prepojení rodič – dieťa – škola – poradenské centrum. Má 25-ročnú prax a pôsobí ako špeciálny pedagóg v súkromnom centre poradenstva a prevencie v Žiline.

 

                                                                    Link na sledovanie online webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania.                                                       

Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko s diakritikou, titul a do poznámky prosím napíšte Váš dátum a miesto narodeniaKompletné a správne osobné údaje sú podmienkou vystavenia potvrdenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania a certifikátu. Ďakujeme!

Termín konania: pripravujeme
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

ZAKÚPIŤ AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE TU