Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Online aktualizačné vzdelávanie – Rozvoj komunikačných zručností detí predškolského veku

Forma: online aktualizačné vzdelávanie – aplikácia ZOOM
Trvanie: 1,5 hod.
Lektor: Mgr. Jana Kišová
Cieľová skupina: učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, vychovávateľ
Potvrdenie o absolvovaní: certifikát – aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.
Cena: 22 

Tento webinár je podľa novely zákona 138/2019 súčasťou aktualizačného vzdelávania v téme “Inkluzívne vzdelávanie”.

Hlavný cieľ programu: 

Rozvíjať komunikačné zručnosti detí vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči a hravou formou ich aplikovať do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Program online aktualizačného vzdelávania obdržíte v deň realizácie webinára.

Popis:

Cieľom vzdelávania je poskytnúť učiteľom, vychovávateľom, začínajúcim učiteľom a asistentom v MŠ okruh aktivít a informácií o inovačných metódach, ktoré podporujú rozvoj komunikačných zručností detí v materskej škole, s cieľom zlepšiť artikuláciu a výslovnosť. Dozviete sa tiež, ako vytvoriť atraktívnejšie prostredie v materskej škole podporujúce prirodzenú tvorivosť a učenie sa u detí.

Súčasťou každého aktualizačného vzdelávania je otvorená diskusia a priestor na otázky, ktorá vám pomôžu prekonať prirodzené obavy napríklad v kariérnych začiatkoch.

 

Absolventi získajú:

– certifikát, potvrdenie o absolvovaní aktualizačného webinára

– elektronicky spracovaný materiál

                                                                    Link na sledovanie online webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania.                                                       

Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko s diakritikou, titul a do poznámky prosím napíšte Váš dátum a miesto narodeniaKompletné a správne osobné údaje sú podmienkou vystavenia potvrdenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania a certifikátu. Ďakujeme!

Termín konania: 17.9. od 17:30
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

ZAKÚPIŤ AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE TU

Lektor: Mgr. Jana Kišová, pracuje ako logopedička od ukončenia školy v r. 2007. Pracovala prevažne v poradenských zariadeniach. V súčasnosti pracuje v Súkromnom centre poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie v Žiline. V samotnej práci sa venuje diagnostike a intervencii malých detí, detí s poruchou autistického spektra, detí so špeciálnymi potrebami, starších detí a detí s poruchou výslovnosti.