Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Výtvarný prejav detí ako spôsob napĺňania detských potrieb

Forma: online aktualizačné vzdelávanie – aplikácia ZOOM
Trvanie: 1,5 hod.
Lektorka: Bc. Ingrid Kotovová
Cieľová skupina: učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, vychovávateľ
Potvrdenie o absolvovaní: certifikát – aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.
Cena: 22 

Tento webinár je podľa novely zákona 138/2019 súčasťou aktualizačného vzdelávania v téme “Inkluzívne vzdelávanie”.

Hlavný cieľ programu:
Rozšíriť poznatky o výtvarnej tvorbe predstavujúcej komplexný spôsob poznávania sveta, na ktorom sa v harmonickom vzťahu podieľajú všetky zložky osobnosti dieťaťa, ako aj o technikách vo výtvarnej výchove, viesť deti k tvorivej činnosti, rozvíjať a podporovať ich kreativitu, odvahu, sebahodnotu, spoluprácu v skupine a aplikovať formy výtvarného prejavu vo výchovno – vzdelávacom procese (skúmaním, experimentovaním, napodobňovaním, spontánnou činnosťou, slobodnou voľbou a odpozorovaním), ktoré sú v súlade s detskými potrebami.

Popis:  Naša kreativita je podmienená momentálnym prežívaním situácií, ako aj prostredím, ktoré nás obklopuje. To isté platí aj u detí, ktoré denne zažívajú nové situácie a intenzívne prežívajú svoje zážitky. Tie vplývajú na ich tvorivosť a sebavyjadrovanie sa aj vo „výtvarnej reči”.

Pri výtvarných aktivitách s deťmi nezabúdajme, že pre ne je dôležitejší samotný proces, nie výsledok ich činnosti. Preto by sme mali dávať deťom, okrem organizovanej výtvarnej činnosti, priestor voľne si zvoliť techniku podľa svojich pocitov a potrieb.

Webinár vám priblíži aj kontrétne aktivity a námety využiteľné vo vašej práci.

Pomôcky, ktoré je potrebné pripraviť si na webinár: čistý papier, ceruzka, pastel a farbičky.

Účastníci budú môcť klásť počas webinára otázky, na ktoré lektorka odpovie. Po webinári bude účastníkom doručený certifikát o jeho absolvovaní. Webinár prebieha online cez aplikáciu ZOOM.

Lektorka: Bc. Ingrid Kotovová je tvorivá, intuitívna žena, arteterapeutka, milujúca farby a maľujúca srdcom. Jej tvorivá cesta začala už na Strednej pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach a pokračovala v nej aj na Pedagogickej fakulte (odbor Predškolská a elementárna pedagogika) na Trnavskej univerzite. Svoj talent a radosť z maľovania uplatňovala takmer 20 rokov aj v práci s najmenšími deťmi v materskej škole. Tvorivý potenciál roky rozvíjala v základnej umeleckej škole, neskôr na strednej škole – vo výtvarnej špecializácii pod vedením maliara a básnika pána M. Bartoša. Absolvovala viacero umeleckých kurzov maľovania a kreslenia v umeleckých skupinách. Bola súčasťou niekoľkých spoločných výstav pod vedením výtvarníkov B. Mikuša a G. Vágnera v Bratislave a Senci. Úspešné ukončila štúdium arteterapie.
Zúčastnila sa viacerých workshopov zameraných na výtvarnú tvorivosť a kreativitu, arteterapiu, artefiletiku pre deti aj dospelých, hudbu či tanec. Pri tvorbe rada tancuje a vníma hudbu, hrá na klavír, gitaru a flautu.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

“Webinár bol obohacujúci a kreatívny. Super nápady s deťmi.”

“Ďakujem za vzdelávanie, bolo pre mňa opäť plné inšpirácií. ”

“Ďakujem veľmi pekne za super webinár, som spokojná a splnil moje očakávania.”

 

Link na sledovanie online vzdelávania obdržíte emailom v deň vysielania.
Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko (aj rodné) s diakritikou, titul a do poznámky prosím napíšte Váš dátum a miesto narodenia. Kompletné a správne osobné údaje sú podmienkou vystavenia potvrdenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania a certifikátu. Ďakujeme!

Termín konania: pripravujeme
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

ZAKÚPIŤ VSTUP NA VZDELÁVANIE TU