Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

NOVINKA – Tvorba podnetného prostredia so zreteľom na všetky deti

Forma: online aktualizačné vzdelávanie – aplikácia ZOOM
Trvanie: 1,5 hod.
Lektorka:  PaedDr. Eva Sobinkovičová
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ, začínajúci učiteľ, asistent pedagóga v MŠ
Potvrdenie o absolvovaní: certifikát – aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.
Cena:  22 

Tento webinár je podľa novely zákona 138/2019 súčasťou aktualizačného vzdelávania v téme “Inkluzívne vzdelávanie”.

Hlavný cieľ programu:  Poskytnúť široké portfólio aktivít a námetov, ktoré podporujú u detí motiváciu učiť sa, prinášajú dostatok priestoru na ich sebavyjadrenie a sú aplikované do výchovno-vzdelávacieho procesu. Vytvoriť inkluzívne a podnetné prostredie podporujúce tvorivé myslenie detí, viesť ich k poznávaniu spoločenského prostredia a rozvíjať žiaduce osobnostné charakteristiky dieťaťa.

Program aktualizačného vzdelávania obdržíte v deň realizácie webinára.

Popis:  Cieľom každej materskej školy je vytvoriť miesto s podnetným a bezpečným  prostredím, v ktorom sa bude dieťa učiť novým pojmom, bádať a tvoriť, bude súčasťou sociálnej skupiny a osvojí si základné zručnosti pre život v spoločnosti.

Nástup do materskej školy je pre dieťa náročná emočná situácia. Odlúčenie od matky a otca vyvoláva u dieťaťa strach a základom kvalitnej adaptácie je hneď od začiatku pomôcť dieťaťu nadobudnúť istotu v novom sociálnom prostredí.

Cieľom webinára Tvorba podnetného prostredia so zreteľom na všetky deti je poskytnúť učiteľom, vychovávateľom, začínajúcim učiteľom a asistentom v MŠ okruh tém, aktivít a námetov, ktoré podporujú motiváciu učiť sa a zároveň eliminujú možné problémové správanie dieťaťa v materskej škole. Prinášame námety, ktoré nasýtia potreby detí, rešpektujú ich jedinečnosť a dávajú im dostatok príležitostí k sebavyjadreniu. Dozviete sa tiež, ako vytvoriť inkluzívne prostredie v materskej škole a podnetné prostredie podporujúce tvorivé myslenie dieťaťa, a tiež ako získať prirodzený rešpekt a radosť, prinášajúce spoluprácu s deťmi.

Lektorka je dlhoročná riaditeľka v materskej škole so skúsenosťami v oblasti riadenia a koordinovania všetkých pedagogických činností. Informácie sú prezentované pútavou formou pre jednoduché porozumenie a bezproblémové využitie aj v praxi začínajúcich učiteľov a asistentov.

 

Link na sledovanie online webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania.

Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko s diakritikou, titul a do poznámky prosím napíšte Váš dátum a miesto narodeniaKompletné a správne osobné údaje sú podmienkou vystavenia potvrdenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania a certifikátu. Ďakujeme!

Termín konania: 01.10.2024 od 17:30
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

ZAKÚPIŤ AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE TU

Lektorka: PaedDr. Eva Sobinkovičová vyštudovala Strednú pedagogickú školu a Vysokú školu odbor predškolská a elementárna pedagogika. Odbornosť a pedagogické zručnosti si rozšírila štúdiom špeciálnej pedagogiky. Má 32-ročnú pedagogickú prax ako učiteľka, garantka a koordinátorka projektov týkajúcich sa vzdelávania detí a ako riaditeľka materskej školy. Absolvovala množstvo certifikovaných a akreditovaných vzdelávaní a kurzov: Tréning fonematického uvedomovania, Metóda dobrého štartu, Stimulačný program Maxík, Základný kurz Hejného metódy a ďalšie. Je držiteľkou viacerých certifikátov školských programov: INPP, Bilaterálna integrácia, Senzorická integrácia. Je dlhoročnou lektorkou učiteliek materských škôl, prednáša na pedagogických a odborných konferenciách a vedie praktické učiteľské workshopy. Publikuje odborné príspevky i pedagogicko-komerčné články. Má bohaté pedagogické skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prostredí bežných materských škôl. Zameriava sa na kvalitnú prípravu predškolákov so zreteľom na čiastkové psychické funkcie. Je zástankyňou zážitkového – skúsenostného učenia.

Súčasťou každého webinára je otvorená diskusia a priestor na otázky, ktorá vám pomôžu prekonať prirodzené obavy v kariérnych začiatkoch.

 

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

“Ďakujem pekne, webinár s pani lektorkou bol úžasný, určite bol prínosom do mojej pedagogickej praxe. Teším sa na ďalšie vzdelávanie.“

“Webinár bol inšpirujúci, takéto skvelé nápady sa mi hodia ako mladej učiteľke. Ďakujem.“

“Webinár bol pre mňa veľmi podnetný, vedený bol pútavo a zrozumiteľne. Určite sa budem snažiť do praxe aplikovať novo získané poznatky.“