Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Online aktualizačné vzdelávanie – Celoročné aktivity na všestranný rozvoj detí v MŠ

Tento webinár je podľa novely zákona 138/2019 súčasťou aktualizačného vzdelávania v téme “Inkluzívne vzdelávanie”.

Hlavný cieľ programu:

Veselé a netradičné tvorenie príbehov s deťmi na každý mesiac v roku s využitím rôznych materiálov.

Popis:

Cieľom vzdelávania je nadobudnúť nové vedomosti a znalosti o kreativite a jej vplyve na celkovú osobnosť dieťaťa.

Oboznámiť sa s metódami, ktoré pozitívne rozvíjajú u detí tvorivosť, fantáziu a kritické myslenie.

Aplikovať do výchovno-vzdelávacieho procesu tvorivé aktivity, pohybové a hudobno/pohybové hry zamerané na rozvoj detskej kreativity.

Vytvárať s deťmi rozmanité príbehy týkajúce sa mesačných tém v MŠ aj s využitím rozličného materiálu a pomôcok podporujúcich kreativitu a tvorivosť.

Webinár je určený pre učiteľov materských škôl, začínajúcich učiteľov, asistentov a vychovávateľov.

Účastníci budú mať možnosť klásť otázky a diskutovať o svojich skúsenostiach s kreatívnou prácou v materskej škole.

Absolventi získajú:

– certifikát, potvrdenie o absolvovaní aktualizačného webinára

– elektronicky spracovaný materiál

Link na sledovanie webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania.

Kontakt pre Vaše otázky: 0915 773 060

Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko (aj rodné) s diakritikou, titul a do poznámky prosím napíšte Váš dátum a miesto narodenia. Kompletné a správne osobné údaje sú podmienkou vystavenia potvrdenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania a certifikátu. Ďakujeme!

Termín konania: 15.10.2024 od 17:30
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

 

ZAKÚPIŤ WEBINÁR TU

Lektor: Mgr. Stanislava Valášiková študovala na Strednej pedagogickej škole v Levoči, odbor Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Pokračovala v štúdiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore Predškolská a elementárna pedagogika a Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Pracuje v Materskej škole Záborského v Poprade. V roku 2016 založila na FB pre učiteľov skupinu pod názvom „Kreatívne pani učiteľky v MŠ”, ktorú napĺňa nápaditými činnosťami, hrami a aktivitami pre deti. Je autorkou viacerých publikácií, ktoré využívajú učiteľky v materských školách na spestrenie výchovno-vzdelávacej činnosti, ako napríklad Pedagogické denníky, Tvorenie kreatívnych príbehov v materských školách či Geometrické básničky pre šikovné detičky. Svoj hudobný potenciál využila aj vo vytvorení hudobného CD pre deti, ktoré v sebe zhŕňa kreatívne pesničky pre deti, notové záznamy piesní, ale aj hudobné hry.