Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Online inovačné vzdelávanie – Liečivá sila hudby, muzikoterapia pre deti, 16.10, 18.12.

Inovačné vzdelávanie realizujeme v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia.

Prostredníctvom zvuku a hudby dochádza k aktivizácii samoliečiacich procesov v organizme. Je to rovina relaxačného pôsobenia zvuku a hudby prostredníctvom hudobnej relaxácie a zvukových kúpeľov. Techniky muzikoterapie majú pozitívny vplyv nielen na dospelých, ale aj na deti. Majú pozitívne účinky na zajakávanie, správne dýchanie aj artikuláciu. Rozvíjajú mentálne funkcie, estetické cítenie a zdravé sebavedomie. Zlepšujú rozvoj zmyslovej kooperácie a motoriky (sluch, zrak, hmat – koordinácia, obratnosť rovnováha). Počas inovačného vzdelávania si osvojíte rôzne techniky, spoznáte nástroje muzikoterapie a naučíte sa, ako reagovať na náročné situácie pomocou muzikoterapetických cvičení.

Evidenčné číslo: 8/2020-IV
Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 15 hodín, rozsah dištančnej formy – 35 hodín)

Inovačné vzdelávanie Liečivá sila hudby, muzikoterapia pre deti je určené pre tieto kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície:

Hlavný cieľ programu: S využitím rôznych muzikoterapeutických hier rozšíriť, prehĺbiť a inovovať profesijné kompetencie v hudobnej výchove a muzikoterapii a viesť deti k tomu, aby si budovali svoj vlastný vzťah k hudbe a rytmu. Osvojiť si metódy a formy práce, ktoré vedú deti k získaniu schopnosti vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje prostredníctvom hudobných a hudobno-pohybových činností.

Čiastkové ciele programu vzdelávania:

Získané profesijné kompetencie:

Termín konania:

16.10 Online od 16:00
18.12. Online od 16:00

Poprosíme Vás, pri objednávke do poznámky uveďte mesto, v ktorom chcete vzdelávanie absolvovať. Ďakujeme.

Ďalšie termíny a mestá budeme priebežne uverejňovať počas školského roka 2023/2024

                                                               PRIHLÁSIŤ SA NA VZDELÁVANIE TU

Lektor: Mgr. Peter Javorský, verejne vystupujúci aj pod menom Javor Divotvor, je zakladateľ občianskeho združenia Nakopni sa. Je absolvent 2-ročného certifikovaného výcviku hudobno-dramatických terapií pod odborným vedením Mgr., MgA. Zdenka Šimanovského, člena Muzikoterapeutickej asociácie ČR, Asociácie pre psychoterapiu, Asociácie systemických konštelácií a člena World Federation of Music Therapy. V súčasnosti sa lektor venuje najmä muzikoterapii, vedeniu vlastných hudobných workshopov zameraných na intuitívnu prácu s rytmom a výuke hry na africké bubny Djembe.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

„Veľmi inšpiratívne, ideálne pre prácu s deťmi, odporúčam všetkým. Úžasné aktivity. Ďakujem.“

„Veľká skúsenosť, veľmi prínosné, zrozumiteľné, kreatívne, nádherné.“

„Veľmi nápadité, záživné, ideálne pre prácu s deťmi.“