Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Odborný vzdelávací program

    PRAKTICKÉ A BÁDATEĽSKÉ AKTIVITY ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

Praktický vzdelávací program sa zameriava na pochopenie dôležitosti ochrany životného prostredia a schopnosti detí v ranom veku starať sa o prírodu a svoje okolie.

Ako však má environmentálna výchova vyzerať a čo už za environmentálnu výchovu nepovažujeme? Ako správne s malými deťmi pracovať a aké výchovné prostriedky použiť, aby sme v nich vzbudili záujem o tému životné prostredie?

Prinesieme účastníkom nové námety na  praktické hry a bádateľské aktivity, ktoré môžeme s deťmi v predškolskom veku využívať na  budovanie proenvironmentálneho vedomia a konania. Konkrétnejšie si predstavíme rôzne formy a prostriedky environmentálnej výchovy, niektoré z nich si počas workshopu aj vyskúšame. Budete prekvapení, aké rozličné materiály, programy a projekty je možné využiť v environmentálnej výchove pre najmenších.

Vzdelávací program je vhodný pre

  • pedagógov materských škôl,
  • pre vychovávateľov,
  • pre učiteľov 1. a 2. ročníkov základných škôl,
  • pre učiteľov špeciálnych škôl,
  • pre vedúcich krúžkov zameraných na spoznávanie prírody.

Vzdelávací program je ukončený certifikátom Pro Solutions.

Lektorka: Mgr. Soňa Chlebničanová, PhD.

Časová dotácia: 3,5 hodiny

Cena: 30 Eur s DPH

O lektorke

Mgr. Soňa Chlebničanová, PhD. je učiteľkou na 1. stupni v súkromnej základnej škole U Filipa v Banskej Bystrici. Aktívne participovala na realizácii viacerých environmentálnych a vzdelávacích projektoch pre mimovládnu organizáciu ŽIVICA. Počas doktorandského štúdia absolvovala polročné stáže v odbore EV na Universidad Autónoma v Barcelone, v Sdružení Tereza v Prahe a v ekocentre Podhoubí v Prahe. Je držiteľkou certifikátu lektora EV od Španielskej asociácie pre environmentálnu výchovu a v roku 2014 získala u nás na Slovensku ocenenie Živel za environmentálnu výchovu.

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie?

Ak máte záujem o niektorý z obsadených termínov, resp. miest konania vzdelávania, môžete zaslať vyplnenú prihlášku aj napriek tomu. Miesto/mesto, ktoré by Vám najviac vyhovovalo, stačí uviesť na prihláške. Miesta vzdelávania sa snažíme prispôsobovať momentálnemu záujmu žiadateľov.

V prípade otázok ohľadom vzdelávania kontaktujte Ivanku na tel. čísle +421 915 773 060 alebo emailom na info@prosolutions.sk