Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Vzdelávací webinár

WEBINÁR- ROZVÍJAJÚCE HRY PRE NAJMENŠIE DETI 1. časť
V KOLEKTÍVE

Počas online webinára sa dozviete, prečo a ako urobiť všetko preto, aby sa najmenšie deti v období dva až tri roky komplexne a všestranne rozvíjali. Lektorka vám predstaví, ktoré oblasti detskej osobnosti je potrebné najviac rozvíjať a spoznáte jednoduché no účinné hry, ktoré deti zaujmú, to všetko bez potreby vynakladania veľkých prostriedkov. Vypočujete si, ako deti motivovať nielen k pohybu, ale aj k sebaobslužným či upratovacím činnostiach. Dozviete sa, akými aktivitami najlepšie odhalíte úroveň jemnej a hrubej motoriky najmenších. Tiež porozumiete významu zmyslových hier a naučíte sa vytvoriť pre deti jednoduché senzorické prostredie. Na webinári sa oboznámite s balíkom hier k rozvíjaniu jednotlivých myšlienkových operácií dieťaťa, ktoré vychádzajú z jeho vývinových možností. Pozornosť budeme venovať aj úrovni a rozvoju reči a vhodným výtvarným aktivitám pre najmenšie deti v kolektíve.

Súčasťou webinára je aj poradenstvo v oblasti prijímania detí do materskej školy, ich pobytu v nej, spolupráce s rodičmi malých detí a tiež dobrých rád, ako čo najviac zjednodušiť a urýchliť adaptáciu dieťaťa na nové prostredie.

Účastníci si môžu vopred pripraviť otázky, na ktoré lektorka počas webinára odpovie. Po absolvovaní vzdelávacieho webinára bude účastníkom doručený certifikát o jeho absolvovaní.

Vzdelávací program je vhodný pre

  • pedagógov materských škôl a špeciálnych materských škôl, ktoré pracujú so skupinou detí vo veku od 2 do 3 rokov

 

  Termín nie je určený

KÚPIŤ WEBINÁR TU

Časová dotácia: 1,5 hodiny

Cena: 15 Eur s DPH

Vzdelávací webinár je ukončený certifikátom Pro Solutions.

Lektorka: PaedDr. Eva Sobinkovičová

 PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi webinára spoznajú

  • základné predpoklady úspešného začlenenia dieťaťa v kolektíve,
  • námety na hry na podporu psychických funkcií najmenších detí,
  • formy stimulácie rozumových schopností dieťaťa,

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie?

Termíny vzdelávacieho webinára

13.4.2021 o 16,30 hod.

Na webinár sa prihlásite v našom internetovom obchode.
Kliknite na obrázok ↓ 

 

V prípade otázok ohľadom vzdelávania kontaktujte Ivanu Polomskú na tel. čísle +421 915 773 060 alebo emailom na info@prosolutions.sk