Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Vzdelávací webinár

Aktulizačné vzdelávanie – Školská pripravenosť

Popis:  Pojem Školská pripravenosť predstavuje predovšetkým úroveň predškolskej prípravy z hľadiska schopností, vplyvu prostredia a výchovy. Prečo je dôležité sledovať u detí školskú pripravenosť? Ktoré oblasti je potrebné si u predškolákov všímať a prečo? Ako ich môžu pedagógovia u detí rozvíjať? Ktoré pracovné listy a aktivity zvoliť, aby to bolo pre deti efektívne?

Na webinári Školská pripravenosť sa účastníci dozvedia, ktoré oblasti psychológovia sledujú pri depistáži detí, ale aj to, ako môžu pedagógovia realizovať orientačnú diagnostiku detí v prostredí MŠ zameranú na školskú pripravenosť. Dozviete sa tiež, ako môžete pomocou bežných aktivít a hier zistiť oslabené oblasti u detí a ako ich vzájomne rozvíjať. Predstavíme si konkrétne programy a pracovné listy, ktoré sú voľne dostupné na internete alebo za dostupnú cenu v kníhkupectvách.

Webinár vychádza z najnovších poznatkov, ktoré objasňujú funkcie a podieľajú sa tak na učení dieťaťa. Povieme si, ako vieme čo najlepšie pripraviť dieťa na školu a ako vieme dieťaťu pomôcť predchádzať poruchám učenia, správania či poruchám pozornosti.

Webinár je určený pre pedagógov, ktorí pracujú s deťmi v predškolskom veku, ale aj s mladšími deťmi v mladšom školskom veku. Je určený pre všetkých, ktorých zaujíma téma školskej pripravenosti.

 

Absolventi získajú:

– certifikát, potvrdenie o vzdelávaní

                                – elektronicky spracovaný materiál

                 Link na sledovanie webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania.

            Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

                                                                               Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko s diakritikou, titulĎakujeme!

                                                              

Termín konania: 26.9.2024 od 17:30
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

 KÚPIŤ WEBINÁR TU

Lektorka: Mgr. Eva Krupová je psychologička, ktorá viac ako 15 rokov pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Nadobudla skúsenosti v diagnostike, v poradenstve a terapii so širokou vekovou škálou klientov od 3 rokov až po adolescentov. Vo svojej práci nadobudla presvedčenie, že najefektívnejšie dokáže pomôcť klientom správnym a individualizovaným prístupom, ako aj edukáciou ich najbližšieho okolia. Intenzívne sa venovala poradenstvu rodičom a pravidelne navštevovala MŠ, ZŠ aj SŠ.

Vo svojej individuálnej práci s klientmi využíva prvky viacerých poradenských a terapeutických smerov s cieľom čo najviac sa prispôsobiť potrebám klientov (prvky kognitívno-behaviorálnej terapie, terapie hrou, Kidskills a pod.). Venuje sa konzultáciám a prednáškam na rôzne témy (Školská pripravenosť, Deti s poruchou autistického spektra, Efektívna spolupráca asistentov učiteľa s pedagógmi, Deti cudzincov, Tréning rodičovských zručností a iné). V súčasnosti taktiež ukončuje dlhodobé vzdelávanie v Praktických technikách práce s deťmi. Pôsobí ako psychologička na strednej škole, vo svojej súkromnej praxi sa venuje klientom od 3 rokov. Venuje sa vzdelávaniu pedagógov aj rodičov.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

“Veľmi pekne ďakujem za webinár s pani psychologičkou Mgr. Evou Krupovou, ktorý bol pre mňa veľmi prínosný, nakoľko som začínajúca učiteľka v MŠ a mám v triede 10 predškolákov. “ 🙂

“Ďakujem za krásny a užitočný webinár.”

 

Časová dotácia: 90 minút

Cena: 22 € s DPH

Vzdelávací webinár je ukončený certifikátom Pro Solutions.

Lektor: Mgr. Eva Krupová

      PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi webinára spoznajú

  • Ako najlepšie pripraviť dieťa na školu
  • Ako realizovať u detí orientačnú diagnostiku v MŠ zameranú na školskú pripravenosť
  • Programy, pracovné listy, ktoré sú voľne dostupné
  • Ako môžete pomocou bežných aktivít a hier zistiť oslabené oblasti u detí a vzájomne ich rozvíjať.

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie?

Termíny vzdelávacieho webinára

Termín konania: 10.06.2024

Na webinár sa prihlásite v našom internetovom obchode.
Kliknite na obrázok ↓ 

 

V prípade otázok ohľadom vzdelávania kontaktujte nás na tel. čísle +421 915 773 060 alebo emailom na vzdelavanie@prosolutions.sk