Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Vzdelávací webinár

Webinár – Spolupráca a otvorená komunikácia – posilňujeme vzťahy s rodičmi v MŠ

Popis: 

Cieľom spolupráce a otvorenej komunikácie s rodičmi vo výchovno-vzdelávacej inštitúcii, ako napríklad v škole, škôlke alebo inom vzdelávacom zariadení, je dosiahnuť pozitívne a efektívne partnerstvo medzi rodičmi a pedagogickým personálom. Takéto partnerstvo má priamy vplyv na celkový rozvoj a úspech dieťaťa vo vzdelávacom prostredí.

Čomu sa budeme na webinári venovať?

  • Základné princípy komunikácie s rodičmi: Čo napomáha komunikácii a spolupráci medzi rodičmi a pedagógmi? Aké sú naopak najčastejšie bariéry v komunikácii s rodičmi?
  • Riešenie problémov a výziev: Komunikácia s rodičmi umožňuje identifikovať a riešiť problémy alebo výzvy, ktorým dieťa čelí vo vzdelávacom prostredí. Spoluprácou s rodičmi možno hľadať riešenia a postupy na podporu rozvoja dieťaťa. Ponúkneme možnosti, ako viesť individuálny rozhovor s rodičmi, ako predchádzať konfliktným situáciám a ako možno znížiť prípadné napätie pri rozhovore.
  • Ako informovať o vývoji dieťaťa? Poskytneme praktické tipy ako poskytovať rodičom informácie o pokrokoch a výsledkoch dieťaťa vo vzdelávaní a výchove. Ako môžu učitelia spolupracovať s rodičmi na rozvoji a podpore kľúčových zručností  dieťaťa.  Ako podporiť rodičov, aby sa podelili s učiteľmi o informácie, , ktoré môžu byť užitočné pre individuálny prístup k dieťaťu.
  • Zapojenie rodičov a vytváranie komunitnej atmosféry: Aktívne zapojenie rodičov do školských aktivít môže mať pozitívny vplyv na motiváciu a angažovanosť dieťaťa. Pomáha budovať silnú komunitu, z ktorej môžu profitovať deti, rodičia i pedagógovia.

Všetky tieto aspekty spoločnej komunikácie a spolupráce s rodičmi môžu prispieť k lepšiemu vzdelávaciemu procesu a celkovému rozvoju dieťaťa. Je to dôležitá súčasť celistvého prístupu k vzdelávaniu, ktorý zohľadňuje vplyv rodiny a školy na vývoj a výsledky dieťaťa.

Webinár je určený pre učiteľov materských škôl, začínajúcich učiteľov a asistentov, ostatných vedúcich detských kolektívov, vedúcich školských klubov a záujmových divadelných krúžkov.

Lektorka: Mgr. Eva Krupová je psychologička, ktorá viac ako 15 rokov pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Nadobudla skúsenosti v diagnostike, v poradenstve a terapii so širokou vekovou škálou klientov od 3 rokov až po adolescentov. Vo svojej práci nadobudla presvedčenie, že najefektívnejšie dokáže pomôcť klientom správnym a individualizovaným prístupom, ako aj edukáciou ich najbližšieho okolia. Intenzívne sa venovala poradenstvu rodičom a pravidelne navštevovala MŠ, ZŠ aj SŠ.

Vo svojej individuálnej práci s klientmi využíva prvky viacerých poradenských a terapeutických smerov s cieľom čo najviac sa prispôsobiť potrebám klientov (prvky kognitívno-behaviorálnej terapie, terapie hrou, Kidskills a pod.). Venuje sa konzultáciám a prednáškam na rôzne témy (Školská pripravenosť, Deti s poruchou autistického spektra, Efektívna spolupráca asistentov učiteľa s pedagógmi, Deti cudzincov, Tréning rodičovských zručností a iné). V súčasnosti taktiež ukončuje dlhodobé vzdelávanie v Praktických technikách práce s deťmi. Pôsobí ako psychologička na strednej škole, vo svojej súkromnej praxi sa venuje klientom od 3 rokov. Venuje sa vzdelávaniu pedagógov aj rodičov.

Absolventi získajú:

– certifikát

– elektronicky spracovaný materiál

Link na sledovanie webinára obdržíte e-mailom v deň vysielania.

Kontakt pre Vaše otázky: 0915 773 060

Pri objednávke prosím uveďte Vaše meno a priezvisko s diakritikou, titul. Ďakujeme!

Termín nie je určený
Trvanie: 90 minút vrátane diskusie

KÚPIŤ WEBINÁR TU

 

Časová dotácia: 90 minút vrátane diskusie

Cena: 22 €

Vzdelávací webinár je ukončený certifikátom Pro Solutions.

Lektorka: Mgr. Eva Krupová

 PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi webinára spoznajú:

  • Čo napomáha komunikácii a spolupráci medzi rodičmi a pedagógmi
  • Aké sú najčastejšie bariéry v komunikácií s rodičmi
  • Možnosti ako viesť individuálny rozhovor s rodičmi a predchádzať konfliktným situáciám
  • Praktické tipy ako poskytovať rodičom informácie o pokrokoch a výsledkoch dieťaťa vo vzdelávaní a výchove
  • Ako môžu učitelia spolupracovať s rodičmi na rozvoji a podpore kľúčových zručností dieťaťa.

 

 

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie?

Termíny vzdelávacieho webinára

Termín konania: 20.11.2023 o 17:30 hod.

Na webinár sa prihlásite v našom internetovom obchode.
Kliknite na obrázok ↓ 

 

V prípade otázok ohľadom vzdelávania kontaktujte nás na tel. čísle +421 915 773 060 alebo emailom na vzdelavanie@prosolutions.sk