Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Vzdelávací webinár

WEBINÁR- Výtvarný prejav detí ako spôsob napĺňania detských potrieb

Naša kreativita je podmienená momentálnym prežívaním situácií, ako aj prostredím, ktoré nás obklopuje. To isté platí aj u detí, ktoré denne zažívajú nové situácie a intenzívne prežívajú svoje zážitky. Tie vplývajú na ich tvorivosť a sebavyjadrovanie sa aj vo „výtvarnej reči”.

Pri výtvarných aktivitách s deťmi nezabúdajme, že pre ne je dôležitejší samotný proces, nie výsledok ich činnosti. Preto by sme mali dávať deťom, okrem organizovanej výtvarnej činnosti, priestor voľne si zvoliť techniku podľa svojich pocitov a potrieb.

Webinár vám priblíži aj kontrétne aktivity a námety využiteľné vo vašej práci.

Pomôcky, ktoré je potrebné pripraviť si na webinár: čistý papier, ceruzka, pastel a farbičky.

Účastníci budú môcť klásť počas webinára otázky, na ktoré lektorka odpovie. Po webinári bude účastníkom doručený certifikát o jeho absolvovaní. Webinár prebieha online cez aplikáciu ZOOM.

Účastníci si môžu vopred pripraviť otázky, na ktoré lektorka počas webinára odpovie.

Absolventi získajú
– certifikát o absolvovaní
– elektronicky spracovaný materiál

KÚPIŤ WEBINÁR TU

Časová dotácia: 1,5 hodiny

Cena: 15 Eur s DPH

Vzdelávací webinár je ukončený certifikátom Pro Solutions.

Lektorka: Bc. Ingrid Kotovová

 PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi webinára spoznajú

  • Ako môžeme detskú kreativitu prebudiť, podporiť a dať jej možnosť rozvíjať sa?
  • Ako slobodným maľovaním podporiť odvahu, sebahodnotu a kolektívne vzťahy?
  • Aké formy výtvarného prejavu použiť tak, aby boli v súlade s detskými potrebami? (experimentovanie, skúmanie, učenie sa odpozorovaním, napodobňovaním, spontánna činnosť, slobodná voľba)
  • Ako sa deťom pri spoločnom tvorení správne prihovárať, aby sme podporili ich slobodný prejav?
  • Aké sú možnosti slobodnej maľby a kresby a ako zapojiť do procesu prirodzenú grafomotoriku?
  • Ako podporiť spoluprácu v skupine prostredníctvom spoločnej činnosti?

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie?

Termíny vzdelávacieho webinára

4.11.2021 o 17,30 hod.

Na webinár sa prihlásite v našom internetovom obchode.
Kliknite na obrázok ↓ 

V prípade otázok ohľadom vzdelávania nás kontaktujte na tel. čísle +421 915 773 060 alebo emailom na info@prosolutions.sk