Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Workshopy

Zážitkové vzdelávanie ONLINE

SOBOTA 17.10.2020

Milé pani učiteľky, učitelia,

zdravie a bezpečnosť účastníkov na našich vzdelávacích podujatiach je pre nás to najdôležitejšie, preto sme sa rozhodli vzhľadom na aktuálny vývoj a stále prísnejšie opatrenia pre organizovanie hromadných podujatí zrealizovať Zážitkové vzdelávanie v Prešove prostredníctvom online priestoru.

Online vzdelávanie sa bude konať 17.10.2020 (sobota). Zmenou dátumu na nepracovný deň sa vyhneme prípadným časovým komplikáciám ktorejkoľvek z účastníčiek vzdelávania.

S potešením Vás môžeme informovať, že všetky workshopy sú koncepčne pripravené tak, aby Vám priniesli priamu interakciu s lektorom a maximálny zážitok aj prostredníctvom online priestoru.

Absolvujte s našimi lektormi online workshopy-webináre, ktoré vám prinesú netradičné vzdelávacie aj relaxačné zážitky. Informácie a námety z nich využijú najmä učitelia materských, ale aj základných škôl, špeciálni pedagógovia, riaditelia súkromných zariadení určených pre výchovu a vzdelávanie detí či vychovávatelia.

Počas dňa si môžete sami vybrať, ktoré workshopy – webináre absolvujete.

 

 

Dĺžku workshopov – webinárov sme predĺžili na 2 hodiny. Budete mať teda dostatok priestoru na otázky pre lektora.

 

8,00 – 8,30 prvé pripojenie k ZOOM platforme 
8,30 – 10,30 Tvorivá dramatika s použitím bábky alebo nechajme bábky prehovoriť
10,30 – 11,00 prestávka na pripojenie k ZOOM platforme
11,00 – 13,00 Schopnosť vnímať hudobné podnety alebo naučme počúvať naše ušká
13,00 – 13,30 prestávka na pripojenie k ZOOM platforme
13,30 – 15,30 Netradičné hudobné pomôcky a práca s nimi alebo ako hudba robí dieťa šťastnejším
15,30 – 16,00 prestávka na pripojenie k ZOOM platforme
16,00- 18,00 Vplyv telesnej aktivity na rozvoj pohybovej sústavy dieťaťa alebo psychomotorika očami odborníka

 

Netradičné hudobné pomôcky a práca s nimi alebo ako hudba robí dieťa šťastnejším

Miroslav Randuška

Workshop nám prinesie pohľad na to, čo je muzikoterapia a kto je muzikoterapeut. Osvojíte si prvky muzikoterapie vhodné pre deti v predškolskom veku a prakticky sa oboznámite s hudobnými nástrojmi vhodnými pre prácu s deťmi. Uvidíte, ako ľahko môžete deti v kolektíve vtiahnuť do sveta rytmu využitím vlastnej hravosti a nápaditosti.

Schopnosť vnímať hudobné podnety alebo naučme počúvať naše ušká

PaeDr. Anna Derevjaníková, PhD.

Schopnosť vnímať hudobné podnety tvorí základ hudobnej výchovy. Samotné vnímanie je zložitým procesom. Deti je potrebné naučiť počúvať a spoznávať zvukový svet okolo seba, počúvať samých seba a svojich kamarátov, aktívne – zúčastnene počúvať hudbu. Aj keď je hudby okolo nás v súčasnosti dostatok, často je len zvukovou kulisou či hudobným smogom. Každá hudba má svoje myšlienky, farby, vyvoláva v nás rôzne pocity a niekedy má aj svoj vlastný zmyslel. Hudobná dielňa je zameraná na prezentáciu sluchových hier a integrácie počúvania hudby do ostatných hudobno-výchovných činností v materskej škole.

Tvorivá dramatika s použitím bábky alebo nechajme bábky prehovoriť

Mgr. art Lucia Hrašková 

Dramatizácia a práca s bábkami je jedným z najobľúbenejších foriem zážitkov, ktoré si deti odnášajú z materských škôl. Workshop je pod vedením divadelníčky a v súčasnosti riaditeľky bábkového divadla, ktorá odovzdá skvelé tipy a cenné skúsenosti zo svojej umeleckej a pedagogickej praxe. Možno aj vy objavíte v sebe skrytý herecký talent a po bábkach vo vašej škole budete siahať častejšie ako doteraz.

 

Vplyv telesnej aktivity na rozvoj pohybovej sústavy dieťaťa alebo psychomotorika očami odborníka

Mgr. Veronika Pavlíková, dipl. fyz

Workshop bude plný pohybu spojeného s pomenovaním dôležitých techník a “detailov”, na ktorých stoja základy správneho držania tela, chôdze, dýchania. Názorne si ukážeme aktivity a hry pre zlepšenie motorických schopností detí, hry na rozvoj dychovej kapacity a aktivácie bruška, ako aj hry vhodné ako prevencia plochej nohy. Tieto pohybové aktivity je možné s deťmi vykonávať na dennej báze, čím stimulujeme deti k správnym motorickým návykom. Počas workshopu budeme pracovať s bežnými aj netradičnými pomôckami.