Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Workshopy Prešov

Zážitkové vzdelávanie v Prešove

27.3.2020

Hotel Lineas , Prešov

Absolvujte s našimi lektormi praktické workshopy, ktoré vám prinesú netradičné vzdelávacie aj relaxačné zážitky. Informácie a námety z nich využijú najmä učitelia materských, ale aj základných škôl, špeciálni pedagógovia, riaditelia súkromných zariadení určených pre výchovu a vzdelávanie detí či vychovávatelia.

Vyskladajte si svoj program sami! Počas dňa si môžete sami vybrať, ktoré workshopy absolvujete. Podmienkou účasti na podujatí je výber minimálne dvoch z ponúkaných formátov.
V prípade záujmu je možné objednať si obed.

Každý workshop trvá 1,5 hod. a má svoju farbu. V jednom čase prebiehajú naraz dva rozličné workshopy, preto každý z nich ponúkame dvakrát. Vyberte si minimálne dve odlišné farby (workshopy) v dvoch rozličných časoch tak, ako vám to najviac vyhovuje.

Registrácia 8,00 – 9,00
Miestnosť A Miestnosť B
9,00 – 10,30 Vplyv telesnej aktivity na rozvoj pohybovej sústavy dieťaťa alebo psychomotorika očami odborníka Schopnosť vnímať hudobné podnety alebo naučme počúvať naše ušká
10,30 – 11,00 prestávka na kávu
11,00 – 12,30 Netradičné hudobné pomôcky a práca s nimi alebo ako hudba robí dieťa šťastnejším Tvorivá dramatika s použitím bábky alebo nechajme bábky prehovoriť
12,30 – 13,30 prestávka na obed
13,30 – 15,00 Netradičné hudobné pomôcky a práca s nimi alebo ako hudba robí dieťa šťastnejším Schopnosť vnímať hudobné podnety alebo naučme počúvať naše ušká
15,00 – 15,30 prestávka na kávu
15,30 – 17,00 Vplyv telesnej aktivity na rozvoj pohybovej sústavy dieťaťa alebo psychomotorika očami odborníka Tvorivá dramatika s použitím bábky alebo nechajme bábky prehovoriť
Netradičné hudobné pomôcky a práca s nimi alebo ako hudba robí dieťa šťastnejším

Miroslav Randuška

Workshop nám prinesie pohľad na to, čo je muzikoterapia a kto je muzikoterapeut. Osvojíte si prvky muzikoterapie vhodné pre deti v predškolskom veku a prakticky sa oboznámite s hudobnými nástrojmi vhodnými pre prácu s deťmi. Uvidíte, ako ľahko môžete deti v kolektíve vtiahnuť do sveta rytmu využitím vlastnej hravosti a nápaditosti.

Schopnosť vnímať hudobné podnety alebo naučme počúvať naše ušká

PaeDr. Anna Derevjaníková, PhD.

Schopnosť vnímať hudobné podnety tvorí základ hudobnej výchovy. Samotné vnímanie je zložitým procesom. Deti je potrebné naučiť počúvať a spoznávať zvukový svet okolo seba, počúvať samých seba a svojich kamarátov, aktívne – zúčastnene počúvať hudbu. Aj keď je hudby okolo nás v súčasnosti dostatok, často je len zvukovou kulisou či hudobným smogom. Každá hudba má svoje myšlienky, farby, vyvoláva v nás rôzne pocity a niekedy má aj svoj vlastný zmyslel. Hudobná dielňa je zameraná na prezentáciu sluchových hier a integrácie počúvania hudby do ostatných hudobno-výchovných činností v materskej škole.

Tvorivá dramatika s použitím bábky alebo nechajme bábky prehovoriť

Júlia Labudová

Dramatizácia a práca s bábkami je jedným z najobľúbenejších foriem zážitkov, ktoré si deti odnášajú z materských škôl. Workshop je pod vedením divadelníčky a v súčasnosti riaditeľky bábkového divadla, ktorá odovzdá skvelé tipy a cenné skúsenosti zo svojej umeleckej a pedagogickej praxe. Možno aj vy objavíte v sebe skrytý herecký talent a po bábkach vo vašej škole budete siahať častejšie ako doteraz.

 

Vplyv telesnej aktivity na rozvoj pohybovej sústavy dieťaťa alebo psychomotorika očami odborníka

Mgr. Anna Kašpriková

Workshop bude plný pohybu spojeného s pomenovaním dôležitých techník a “detailov”, na ktorých stoja základy správneho držania tela, chôdze, dýchania. Názorne si ukážeme aktivity a hry pre zlepšenie motorických schopností detí, hry na rozvoj dychovej kapacity a aktivácie bruška, ako aj hry vhodné ako prevencia plochej nohy. Tieto pohybové aktivity je možné s deťmi vykonávať na dennej báze, čím stimulujeme deti k správnym motorickým návykom. Počas workshopu budeme pracovať s bežnými aj netradičnými pomôckami.